ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2000
Özetleri Göster | << Geri
1.
"DÖRT POZİSYONU'NUN SEKONDER JENERALİZE TONİK-KLONİK NÖBETLERDE LATERALİZAN DEĞERİ
THE LATERALIZING VALUE OF THE "FIGURE 4 SIGN'" IN SECONDARILY GENERALIZED TONIC-CLONIC SEIZURES
Christoph BAUMGARTNER, Hikmet YILMAZ
Sayfalar 89 - 93

2.
SEKONDER JENERALİZE TONİK-KLONİK NÖBETLERDE YENİ BİR LATERALİZAN BULGU: KLONİK JERKLERİN ASİMETRİK SONLANMASI
A NEW LATERALIZING SIGN IN SECONDARILY GENERALIZED TONIC-CLONIC SEIZURES: ASYMMETRIC ENDING OF THE CLONIC JERKING
Christoph BAUMGARTNER, Hikmet YILMAZ
Sayfalar 94 - 98

3.
EPİLEPSİLİ HASTALARDA MAJÖR DEPRESYONUN OLAYA BAĞLI POTANSİYELLER ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF MAJOR DEPRESSION ON EVENT-RELATED POTENTIALS IN EPILEPTIC PATIENTS
Mahmut KATI, Yaşar ÖZKUL
Sayfalar 99 - 103

4.
TEMPORAL LOB EPİLEPSİLİ HASTALARDA HİPOKAMPAL ATROFİ VE OLAYA BAĞLI ENDOJEN POTANSİYELLER
HIPPOCAMPAL ATROPHY AND EVENT-RELATED POTENTIALS IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY
Ali Ö ERSOY, Ali TOMAR, Emel KÖSEOĞLU, Fehim ARMAN, Yahya KARAMAN
Sayfalar 104 - 109

5.
SEREBROVASKÜLER HASTALIK SONRASI GELİŞEN EPİLEPTİK NÖBETLER
SEIZURES OCCURRING AFTER STROKE
M Murat SÜMER
Sayfalar 110 - 115

6.
EPİLEPSİ VE MİGREN
EPILEPSY AND MIGRAINE
Cavit BOZ, Gamze ÇAN, Mehmet ÖZMENOĞLU, Sibel K VELİOĞLU
Sayfalar 116 - 121Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale