ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsi: 27 (4)
Cilt: 27  Sayı: 4 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Frontmatters
Ön Sayfalar

Sayfalar I - XII

ARAŞTıRMA
2.
Pentilentetrazol-Tutuşma Modeli Epilepside Akciğer IL-1 β Ve IL-6 Ekspresyonu
Expression of Lung IL-1β and IL-6 in Pentylenetetrazol-Kindling Model Epilepsy
Nihal İnandıklıoğlu, Betül Köklü, Seliha Şahin, Naciyenur Güleryüz, Enes Akyüz
doi: 10.14744/epilepsi.2021.35403  Sayfalar 205 - 211

3.
Epilepsi hastalarında COVID-19 salgınının yaşam kalitesi, nöbet sıklığı, depresyon ve anksiyete üzerine etkisi: Erken dönemde kesitsel bir çalışma
The Impact of COVID-19 Outbreak On Quality of Life, Seizure Frequency, Depression, and Anxiety in Patients with Epilepsy: A Cross-Sectional Study During the Early Period
Fulya Eren, Günay Gül
doi: 10.14744/epilepsi.2021.26122  Sayfalar 212 - 220

4.
Hospitalize Edilen COVID-19 Hastalarında Gözlenen Epileptik Nöbetler
Epileptic Seizures Observed in Hospitalized COVID-19 Patients
Nuray Can Usta
doi: 10.14744/epilepsi.2021.87609  Sayfalar 221 - 225

5.
Karbamazepin Kullanan Çocuk Hastalarda Vasküler Risk Faktörleri ve Ateroskleroz
Effects of Carbamazepine On Vascular Risk Factors and Atherosclerosis in Epileptic Children
Aslı Imran Yılmaz, Ayşe Aysima Özçelik, Osman Başpınar, Seyithan Taysi
doi: 10.14744/epilepsi.2021.80269  Sayfalar 226 - 231

6.
Posterior Korteksten Kaynaklanan Epilepsi Nöbetleri Olan Hastaların Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi
Şakir Delil, Serra Sandor, Bengi Gül Türk, Selin Yağcı, Zeynep Ece Kaya Güleç, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2021.59455  Sayfalar 232 - 238

7.
Hamilelik ve Epilepsi: Epilepsili Hamile Kadınların Klinik Verileri ve Olumsuz Sonuçları
Pregnancy and Epilepsy: Clinical Data and Adverse Outcomes of Pregnant Women with Epilepsy
Zeynep Baştuğ Gül, Günay Gül, Fulya Eren, Sena Aksoy, Ayten Ceyhan Dirican, Betül Tekin, Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2021.30633  Sayfalar 239 - 244

OLGU SUNUMU
8.
Epileptik Nöbet Ayırıcı Tanısında Organofosfat İntoksikasyonu ve Nöroradyolojik Özellikleri
Organophosphate Poisoning in the Differential Diagnosis of Epileptic Seizures and Its Neuroradiological Features
Aydın Talip Yıldoğan, Fettah Eren, Azer Mammadlı
doi: 10.14744/epilepsi.2021.92668  Sayfalar 245 - 248

9.
Genetik Testlerle Tanı Konulan İki Lafora Hastalığı Olgusu
Two Cases of Lafora Disease Diagnosed By Genetical Tests
Aylin Bican Demir, İbrahim Hakkı Bora
doi: 10.14744/epilepsi.2021.28863  Sayfalar 249 - 252

10.
Nadir Bir Nöbet Nedeni Olarak Postpartum Normotansif Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES): İki Olgu Sunumu
Normotensive Postpartum Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) as a Rare Cause of Seizures: Two Case Reports
Ümit Zanapalioğlu, Özge Yağcıoğlu Yassa, Yasemin Karakaptan Ataman, Murat Yassa, Özdem Ertürk Çetin
doi: 10.14744/epilepsi.2021.48378  Sayfalar 253 - 257Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale