ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar II - IV

3.
Editörden
Editorial

Sayfa V

4.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

5.
Yazarlara Bilgi
Instructions to Authors

Sayfalar VII - XII

ARAŞTıRMA
6.
Ratlarda Pentilentetrazol Kindlingde Cichorium İntybus’un GABAA Reseptörleri ve Apoptoz Üzerine Etkileri
Effects of Cichorium Intybus on GABAA Receptors and Apoptosis in Pentyleneterazole-PTZ Kindling in Rats.
Özlem Ergül Erkeç, Ismail Meral, Mehmet Kara, Mukaddes Eşrefoğlu, Olgu Enis Tok, Savaş Üstunova, Metin Armağan
doi: 10.14744/epilepsi.2021.79836  Sayfalar 131 - 137

7.
Dirençli Epilepsi Hastalarında Vagal Sinir Stimulasyonunun Kısa Dönem Sonuçları
Short-Term Results of Vagal Nerve Stimulation in Resistant Epilepsy Patients
Fulya Eren, Günay Gül, Zeynep Baştuğ Gül, Ayten Ceyhan Dirican, Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2021.15045  Sayfalar 138 - 143

8.
Epilepsi Hastalarında Covid-19 Enfeksiyonunun Nöbetler Üzerindeki Etkisi
The Effects of Covid-19 Infection on Seizure Recurrence in Patients with Epilepsy
Şakir Delil, Bade Güleç, Esra Koçhan Kızılkılıç, Gulçin Benbir Şenel, Seher Naz Yeni, Çiğdem Özkara
doi: 10.14744/epilepsi.2021.39259  Sayfalar 144 - 149

9.
Fokal Epilepsilerde Lakozamid Politerapisinin Nöbet Prognozuna Etkisi
-The Effect of Lacosamide Polytherapy on Seizure Prognosis in Focal Epilepsies
Mehmet Taylan Peköz, Hacer Bozdemir, Ahmet Yusuf Erturk, Ümit Satılmış, Kezban Aslan Kara
doi: 10.14744/epilepsi.2021.77699  Sayfalar 150 - 154

10.
The Potential Effect of the IDH1 Mutation and MGMT Gene Promoter Methylation on the Control of Glioblastoma-Associated Epilepsy in Patients Receiving Anti-Epileptic Agents and Chemotherapies
Maher Kurdi, Nadeem Shafique Butt, Saleh Baeesa, Badrah Alghamdi, Yazid Maghrabi, Anas Bardeesi, Rothaina Saeedi, Fahad Alghamdi, Najla Alghanmi, Mohammed Bari, Alaa Samkari, Ahmed Lary, Taghreed Alsinani, Sahar Hakamy
doi: 10.14744/epilepsi.2021.71676  Sayfalar 155 - 162

11.
COVID-19 Geçiren Epilepsi Hastalarında Nöbet Sıklığı ve Şiddetinin İncelenmesi
Evaluation of the Seizure Frequency and Severity in Patients with Epilepsy Who Had COVID-19
İlknur Güçlü Altun, Güray Koç, Banu Özen Barut, Zeki Gökçil
doi: 10.14744/epilepsi.2021.48030  Sayfalar 163 - 170

12.
Epileptik Nöbeti Olan Hastalarda Solunum Fonksiyonunun Değerlendirilmesi
Evaluation Of Respiratory Function In Patients With Epileptic Seizures
Özden Gökçek, İrem Hüzmeli, Hasan Hallaceli, Ismet Melek, Esra E Okuyucu
doi: 10.14744/epilepsi.2021.68926  Sayfalar 171 - 176

OLGU SUNUMU
13.
Benzer Semptomatoloji Yanılgıya Yol Açabilir; Vasküler Koiling Cerrahisinden Dönen Temporal Epilepsi Olgusu
Smilar Symptomatology can Mislead; A Temporal Epilepsy Case Reverting from Vascular Coiling Surgery
Eda Kılıç Çoban, Bülent Mert
doi: 10.14744/epilepsi.2020.33602  Sayfalar 192 - 194

14.
Üç Olgu Sunumu ile Ritmik Delta Aktiviteleri
Electroencephalographic Rhythmic Delta Activities in Three Cases
Dilara Mermi Dibek, Ibrahim Öztura, Barış Baklan
doi: 10.14744/epilepsi.2020.62634  Sayfalar 195 - 200

15.
İntrakraniyal Kortikal Lezyona Bağlı Volvüler Epileptik Nöbet Olgusu
A Case of Volvular Epileptic Seizure Associated with Intracranial Cortical Lesion
Helin Cansu Serindağ, Fulya Eren, Eda Çoban, Günay Gül, Aysun Soysal
doi: 10.14744/epilepsi.2021.94834  Sayfalar 201 - 204Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale