ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Seher Naz Yeni
Sayfa V

DERLEME
2.
Saçlı Deri Elektroensefalografisi Yazımı ve Raporlanması
Writing and Reporting of Scalp Electroencephalography
Onur Yıldız, Başak Yılmaz Öz, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2020.54366  Sayfalar 1 - 7

ARAŞTıRMA
3.
Epilepsi Hastalarının Tedaviye Uyumları ve Etkileyen Faktörler
Compliance of Patients with Epilepsy to Treatment and Affecting Factors
Salih Akoluk, Nimet Ovayolu
doi: 10.14744/epilepsi.2020.46363  Sayfalar 8 - 14

4.
Status Epileptikus ile İlişkili Geçici Görüntüleme Bulguları
Transient Imaging Findings Related to Status Epilepticus
Ferda Ilgen Ulsu, Nerses Bebek
doi: 10.14744/epilepsi.2020.40469  Sayfalar 15 - 22

5.
Epilepsili Çocuklarda Beyin Hacminin Manyetik Rezonans Görüntüleri Üzerinde Stereolojik Yöntemle Değerlendirilmesi
The Evaluation of Brain Volume in Children with Epilepsy on Magnetic Resonance Imaging by Stereological Method
Saliha Seda Adanır, Ömer Faruk Cihan, Ayşe Aysima Özçelik
doi: 10.14744/epilepsi.2020.63644  Sayfalar 23 - 31

6.
Epilepsi ve Otoimmün Hastalıkların Birlikteliği
The Association Between Epilepsy and Autoimmune Diseases
Elif Simin Issi, Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.74426  Sayfalar 32 - 38

7.
Febril Nöbetlerden Sonra Epilepsi Gelişimi İçin Olası Risk Faktörleri: Geriye Dönük Gözlemsel Bir Çalışma
Probable Risk Factors for Epilepsy Development Following Febrile Seizure: A Retrospective, Observational Study
Fatma Hancı, Sevim Türay, Hüseyin Kocabey, Nimet Kabakus
doi: 10.14744/epilepsi.2020.99266  Sayfalar 39 - 46

8.
Fokal Başlangıçlı Nöbetleri Olan Dirençli Epilepsi Hastalarında Lakozamid Ekleme Tedavisinin Kısa Dönem Sonuçları
Short-term Results of The Add-on Lacosamide Therapy in Patients with Drug-resistant Focal Onset Seizures
Fulya Eren, Ayten Ceyhan Dirican, Günay Gül, Betül Tekin, Dilek Atakli, Sevim Baybaş
doi: 10.14744/epilepsi.2020.59244  Sayfalar 47 - 51

9.
Sorgulama ve Elektroensefalografide Nöropsikolojik Aktivasyon Yöntemleri ile Genetik Jeneralize ve Fokal Epilepsilerde Refleks Tetiklenme Özellikleri
Reflex Triggering Properties in Genetic Generalized and Focal Epilepsies by Questioning and Neuropsychological Electroencephalography Activation Methods
Emel Ur Özçelik, Dilek Ataklı, Nermin Görkem Şirin, Ayhan Köksal, Nerses Bebek, Betül Baykan
doi: 10.14744/epilepsi.2020.21704  Sayfalar 52 - 61

OLGU SUNUMU
10.
Vagus Sinir Stimülatörü Cep Enfeksiyonunun Cihaz Çıkarılmadan Tedavisi
Treatment of Vagus Nerve Stimulator Pocket Infection without Removal of the Hardware
Martin Blaha, Michal Tichy
doi: 10.14744/epilepsi.2020.48344  Sayfalar 62 - 65

11.
Lamotrijine Bağlı Nadir Bir Yan Etki: Halüsinasyon
A Rare Side Effect of Lamotrigine: Hallucination
Hatice Ferhan Kömürcü
doi: 10.14744/epilepsi.2020.39226  Sayfalar 66 - 67

12.
Fotosensitif Temporal Lob Epilepsisi: Olgu Sunumu
Photosensitive Temporal Lobe Epilepsy: A Case Report
Ayşe Destina Yalçın, Reyhan Sürmeli
doi: 10.14744/epilepsi.2020.20981  Sayfalar 68 - 70

EDITÖRE MEKTUP
13.
‘Nöropsikiyatrik Sistemik Lupus Eritematozus ile İlişkili Süper Refrakter Status Epileptikus: Nadir Görülen Bir Olgu’ Makalesine İlişkin Editöre Mektup
Letter to the editor for the article ‘Super-refractory Condition Epilepticus: A Rare Case Associated with Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus
Halil Önder
doi: 10.14744/epilepsi.2020.30643  Sayfalar 71 - 72
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HIÇBIRI
14.
Hakemlere Teşekkür
Thanks to The Reviwers

Sayfa E1
Makale Özeti | İngilizce Tam MetinCopyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale