ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsi: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Epilepsi Nöbeti ile İlişkili Postiktal Sendrom
Postictal Syndrome Associated with Epileptic Seizure
Zeynep Ece Kaya Güleç, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2019.25582  Sayfalar 141 - 147

ARAŞTıRMA
2.
Epilepsili Çocukların Bazı Özelliklerinin Okul Yaşantısına Etkisinin İncelenmesi
Factors Influencing the School Experience of Children with Epilepsy
Sevgi Özkan, Ayfer Aydın
doi: 10.14744/epilepsi.2020.70037  Sayfalar 148 - 154

3.
İlaç Tedavisine Dirençli Epilepsi Hastalarında Klobazam Ekleme Tedavisi: Üçüncü Basamak Epilepsi Merkezi Deneyimi
Clobazam as an Add-on Therapy of Patients with Drug-resistant Epilepsy: Experience of a Tertiary Epilepsy Center
Nermin Görkem Şirin, Betül Baykan, Nerses Bebek
doi: 10.14744/epilepsi.2020.91249  Sayfalar 155 - 160

4.
Epilepsili Çocukların ve Ebeveynlerinin Epilepsi Tedavisine Uyum Düzeyinin Belirlenmesi
An Assessment on Epilepsy in Children and Their Parents Adaptation to Epilepsy Medications and Their Knowledge Level
Sedef Seval Memiş, Ayşegül Koç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.06078  Sayfalar 161 - 168

5.
Creutzfeldt-Jacob Hastalığının Klinik, Elektrofizyolojik Özellikleri ve Prognozu
Clinical, Electrophysiological, Radiological Features and Prognosis of Creutzfeldt – Jakob Disease
Fulya Eren, Sena Güler, Günay Gül, Ayten Ceyhan Dirican, Dilek Ataklı, Aysun Soysal
doi: 10.14744/epilepsi.2020.57804  Sayfalar 169 - 173

6.
İskemik İnme Sonrası Nöbet ve Mikrokanamalar Arasındaki İlişki
The Relationship Between Seizure After Ischemic Stroke and Microbleeds
Eylem Özaydın Göksu, Ayşe Eda Parlak, Sennur Delibaş Katı, Fatma Genç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.49368  Sayfalar 174 - 178

7.
Monoterapi ile Tedavi Edilen Epilepsi Hastalarında Korpus Kallozumun Morfometrik Ölçümleri ve Kan Parametreleri
Morphometric Measurements of Corpus Callosum and Blood Parameters in Epilepsy Patients Treated with Monotherapy
Fettah Eren, Ayşegül Demir, Şerefnur Öztürk
doi: 10.14744/epilepsi.2020.84756  Sayfalar 179 - 185

8.
Fokal Epilepsi Hastalarında İnteriktal Elektroensefalografi Bulgularının Değerlendirilmesi: Sekonder Bilateral Senkroni Nöbet Sıklığını Arttırır mı?
Evaluation of Interictal Electroencephalography Findings in Patients with Focal Epilepsy: Does Secondary Bilateral Synchrony Play a Role on Seizure Frequency?
Bengü Altunan, Aslı Aksoy Gündoğdu, Aysun Ünal
doi: 10.14744/epilepsi.2020.49140  Sayfalar 186 - 192

9.
Epilepsi Hastalarında Polisomnografik Verilerle Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Epilepsy Patients with Polysomnographic Data
Leyla Köse Leba, Aylin Bican Demir, İbrahim Bora
doi: 10.14744/epilepsi.2020.49091  Sayfalar 193 - 197

OLGU SUNUMU
10.
Subependimal Heterotopi: Non Konvülzif Status Epileptikus ile Gelen Hastada Gri Madde Heterotopisi
Subependymal Heterotopy: Gray Matter Heterotopia in a Patient Presenting with Non-convulsive Status Epilepticus
Aygül Tantik Pak, Zahide Mail Gürkan
doi: 10.14744/epilepsi.2020.50103  Sayfalar 198 - 202

11.
Olanzapine Bağlı Süper Refrakter Status Epileptikus Tedavisinde Vagal Sinir Stimülasyonu: Olgu Sunumu
Vagal Nerve Stimulation in the Treatment of Olanzapine Related Super Refractory Status Epilepticus: A Case Report
Demet İlhan Algın, Hasan Çağlar, Özlem Aykaç, Murat Vural, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.55822  Sayfalar 203 - 206

12.
Tuberoskleroz ile Birlikte Görülen Jelastik Epilepsi Olgusu: Elektroensefalografi ile Uyumlu Lezyon Nerede?
A Case of Gelastic Epilepsy Associated with Tuberosclerosis: Where is the Lesion Corresponding to Electroencephalography?
Nur Türkmen, Bülent Oğuz Genç
doi: 10.14744/epilepsi.2019.72677  Sayfalar 207 - 212Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale