ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editör'den
Editorial
Seher Naz Yeni
Sayfa V

DERLEME
2.
COVID-19 ve Epilepsi: Nöbetlere, Tedaviye ve Sosyal Yaşama Etkileri
COVID-19 and Epilepsy: Its Effects on Seizures, Treatment and Social Life
Ayşe Deniz Elmalı, Nerses Bebek, İrem Yıldırım, Semih Ayta, Ebru Altındağ, Kezban Aslan, Sibel K Velioğlu, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2020.82713  Sayfalar 49 - 58

ARAŞTıRMA
3.
Pediatrik Hipotalamik Hamartomlu Olgularda Cerrahi Sonuçlarımız
Surgical Results of Pediatric Patients with Hypothalamic Hamartoma
Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek
doi: 10.14744/epilepsi.2020.65982  Sayfalar 59 - 65

4.
Temporal Lop Epilepsili Olgularda Ameliyat Öncesi İnceleme Sonuçlarının Prognoz ve Patoloji Sonuçları ile Korelasyonunun Değerlendirilmesi
Evaluating the Correlation Between Preoperative Examination Results, Prognosis, and Pathology Results in Temporal Lobe Epilepsy Patients
Meltem Karacan Gölen, İrem Yıldırım, Özgür Akdemir, Ali Yusuf Öner, Gökhan Kurt, Erhan Bilir
doi: 10.14744/epilepsi.2019.04127  Sayfalar 66 - 71

5.
Temporal Lob Epilepsisinde Semiyolojinin Lateralizasyon Değeri
Lateralizing Value of Semiology in Temporal Lobe Epilepsy
Sabiha Türe, Mete Uluçay, Tülay Kurt İncesu, Galip Akhan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.94899  Sayfalar 72 - 80

6.
Epilepsi Hastalarında Levetirasetam Tedavisinin Otonom Sinir Sistemi Fonksiyonları Üzerine Etkileri
Effects of Levetıracetam Treatment on the Autonomic Nervous System Functions in Epilepsy Patients
Dilek Yılmaz, Burhanettin Çiğdem
doi: 10.14744/epilepsi.2019.60490  Sayfalar 81 - 87

7.
Dirençli Fokal Epilepside Lakozamid Ek Tedavisi: 3. Basamak Merkez Tecrübemiz
Lacosamide add-on Treatment in Refractory Focal Epilepsy: The Experience of a Single Tertiary Center
Aslı Akyol Gürses, Emine Genç, Bülent Oğuz Genç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.04274  Sayfalar 88 - 93

8.
Çocuklarda Epilepsi Nöbetlerinin Hastane Dışında Yönetilmesine Yönelik Verilen Eğitimlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik Derlemesi
Evaluation of the Effectiveness of the Education Program for the Management of Seizures out of Hospital in Children who have Epilepsy: Systematic Review of the Randomized Control Trials
Fatma Dilek Turan Gürhopur, Ayşegül İşler Dalgıç
doi: 10.14744/epilepsi.2019.43043  Sayfalar 94 - 102

9.
Elektroensefalografi (EEG) ve Senkop: Retrospektif Bir Çalışma
Electroencephalography (EEG) and Syncope: A Retrospective Study
Bahar Say, Ayşe Yıldız, Murat Alpua, Ufuk Ergün
doi: 10.14744/epilepsi.2020.36036  Sayfalar 103 - 107

10.
Türkiye’de Referans Bir Epilepsi Merkezinde Erişkin Rutin EEG Laboratuvarının EEG Profili
The EEG Profile of an Outpatient Adult EEG Laboratory of one of the Reference Epilepsy Center in Turkey
Filiz Azman İste, Doğan Dinç Öge, F. İrsel Tezer Filik, Serap Saygı
doi: 10.14744/epilepsi.2020.09815  Sayfalar 108 - 114

11.
Epilepsi Hastalarında Antiepileptik İlaçlar ve D Vitamini Eksikliği İlişkisi
Association of Vitamin D Deficiency with Antiepileptic Drugs in Patients with Epilepsy
Oya Öztürk, Elif Söylemez, Sezin Alpaydın Baslo, Duygu Aksoy, Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2019.83788  Sayfalar 115 - 122

OLGU SUNUMU
12.
Temporal Lob Epilepsilerinde Cerrahi Sonrası Bilişsel Bozuklukların Rehabilitasyonu: Bir Protokol Önerisi
Rehabilitation of Cognitive Disorder After Temporal Lobe Epilepsy Surgery: Proposal for a Protocol
Mevhibe Sarıcaoğlu, Özden Erkan Oğul, Ciğdem Özkara, Lütfü Hanoğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2019.92259  Sayfalar 123 - 131

13.
İki Olgu Eşliğinde Enerji İçeceği ile Tetiklenen Nöbetlere Kısa Bir Bakış
Review of Seizures That Triggered by Energy Drinks With Two Cases
Cemre Çağan Polat, Selma Aksoy, Handan Işın Özışık Karaman
doi: 10.14744/epilepsi.2019.29981  Sayfalar 132 - 135

14.
Tek Jeneralize Nöbet Öyküsü: Status Epileptikus Benzeri Bir EEG
A Single Generalized Seizure History: An EEG Like as Status Epilepticus
Dilara Mermi Dibek, Arzu Maharramova, Pınar Tamer, İbrahim Öztura, Barış Baklan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.27870  Sayfalar 136 - 140Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale