ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editör’den
Editorial
Seher Naz Yeni
Sayfa V

ARAŞTıRMA
2.
Pentilentetrazol İle Oluşturulan Deneysel Status Epilepitikus Modelinde Parasetamolün, Beyin Elektriksel Aktivitesine Olan Ektisinde Hipoterminin Yeri
The Importance of Hypothermia in the Effects of Paracetamol on the Electrical Activity of the Brain in Pentylenetetrazole Induced Experimental Status Epilepticus in Rats
Semiha Kurt, Hatice Aygün, Şeyma Özsoy, Betül Çevik, Dürdane Aksoy, Orhan Sümbül
doi: 10.14744/epilepsi.2019.58672  Sayfalar 1 - 6

3.
Erişkin Hastalarda Vagal Sinir Stimülasyonunun Etkisi: Genç Bir Epilepsi Polikliniğinin Deneyimi
Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Adult Patients: Experience of a Young Epilepsy Outpatient Clinic
Abidin Erdal, Fatma Genç, Cezmi Çağrı Türk, Gülnihal Kutlu, Yasemin Biçer Gömceli
doi: 10.14744/epilepsi.2019.42104  Sayfalar 7 - 11

4.
Epilepsi Özyönetim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of Epilepsy Self-Management Scale
Kübra Yeni, Zeliha Tülek, Nerses Bebek
doi: 10.14744/epilepsi.2019.67299  Sayfalar 12 - 19

5.
İskemik İnme Sonrası Geç Dönem Nöbetlerde Hemogram Parametrelerinin Yeri?
The Role of Hemogram Parameters in Late-Onset Seizures After Ischemic Stroke
Eylem Özaydın Göksu, Abidin Erdal
doi: 10.14744/epilepsi.2019.02418  Sayfalar 20 - 24

6.
Hipokampal Skleroz ile İlişkili Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Koku Duyusunun Değerlendirilmesi
Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis
Mine Sezgin, Bedia Samancı, Cömert Şen, Yavuz Samancı, Nerses Bebek, Kadir Serkan Orhan, Betül Baykan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.86648  Sayfalar 25 - 29

7.
Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Nötrofil/Lenfosit ve Trombosit/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratios in Patients with Temporal Lobe Epilepsy
Oğuz Baran, Taha Şükrü Korkmaz, Rahşan Kemerdere, Eren Fatma Akçıl, Seher Naz Yeni, Mustafa Uzan, Taner Tanrıverdi
doi: 10.14744/epilepsi.2019.65902  Sayfalar 30 - 34

8.
Antiepileptik İlaçların Kesilmesi Güvenli midir?
Is it Safe to Discontinue Antiepileptic Drugs?
Zeynep Ezgi Balçık, Songül Şenadım, Elif Söylemez, Hüseyin Sarı, Betül Tekin, Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2019.86094  Sayfalar 35 - 39

OLGU SUNUMU
9.
Akut Organofosfat Zehirlenmesi Sonrası Gelişen Status Epilepticus/Midazolam: Olgu Sunumu
Status Epilepticus Development After Organophosphate Intoxication/Midazolam: Case Report
Şule Arıcan, Faruk Çicekçi, Meltem Karacan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.22755  Sayfalar 40 - 44

10.
Serum Anti-GAD Antikoru Pozitif Limbik Ensefalitli Hastada Epileptik Aktivite
Epileptic Activity in a Patient with Serum Anti-GAD Antibody-positive Limbic Encephalitis
Zeynep Özözen Ayas, Dilcan Kotan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.16870  Sayfalar 45 - 48Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale