ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editör’den
Editorial
Seher Naz Yeni
Sayfa V

DERLEME
2.
Odadaki Görünmez Fil: SUDEP Yani Epilepsi Hastalarında Ani Beklenmedik Ölüm
The Elephant in the Room: Sudden Unexplained Death in Epilepsy Patients
Pınar Bekdik Şirinocak, Ayşe Deniz Elmalı, Betül Baykan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.18199  Sayfalar 109 - 116

ARAŞTıRMA
3.
Gebelik ve Epilepsi: Nöbetlerin Takip ve Tedavisi
Pregnancy and Epilepsy: Monitoring and Treating the Seizures
Buse Rahime Hasırcı Bayır, Gizem Gürsoy, Kemal Tutkavul, Yılmaz Çetinkaya
doi: 10.14744/epilepsi.2019.53325  Sayfalar 117 - 122

4.
Epilepsi Hastalarında Uyku Yapısının Polisomnografik Veriler Eşliğinde Değerlendirilmesi
Evaluation of Sleep Structure in Patients with Epilepsy
Gülin Sünter, Kadriye Ağan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.74436  Sayfalar 123 - 127

5.
Epileptik Hastalarda Yaşam Kalitesinin Depresyon ve Cinsel İşlev Bozukluğu İle İlişkisi
Ayşe Yılmaz, Aytül Mutlu, Ayşe Özlem Çokar, Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Serkan İslam, Enver Demirel Yılmaz, Özge Ünal, Feriha Özer
doi: 10.14744/epilepsi.2019.89410  Sayfalar 128 - 135

6.
Vagal Sinir Stimülatörü İmplantasyonu Sonrası Görülen Lead Kırıkları
Lead Fractures after Vagal Nerve Stimulator Implantation
Ahmet Eren Seçen, Ayfer Aslan, Erkut Baha Bulduk, İrem Yıldırım, Ayşe Serdaroğlu, Gökhan Kurt
doi: 10.14744/epilepsi.2018.97659  Sayfalar 136 - 140

7.
Rehber Öğretmenlerin Epilepsiye İlişkin Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi
Investigating the Knowledge and Behavior of Guidance Counselors Regarding Epilepsy
Ferahim Yeşilyurt
doi: 10.14744/epilepsi.2019.65265  Sayfalar 141 - 146

8.
Epilepsi Tanısı Olan Annelerden Doğan Bebeklerde Malformasyonlar ve Neontalojik Sorunlar: Epilepsi Tanısı Olan Kadınların Gebeliği Hangi Sorunlara Gebe?
Malformations and Neonatal Problems in Babies of Mothers with Epilepsy: What are the Possible Problems in Women with Epilepsy during Pregnancy?
Selda Keskin Güler, Dilek Kahvecioğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2019.26056  Sayfalar 147 - 154

9.
Beyin Tümörü Olan Hastalarda Status Epileptikus
Status Epilepticus in Patients with Brain Tumours
Gülin Sünter, Ayça Gül Güngördü, İpek Midi, Kadriye Ağan, Canan Aykut Bingöl
doi: 10.14744/epilepsi.2018.04834  Sayfalar 155 - 159

OLGU SUNUMU
10.
Sıcak Su Epilepsisi: Beş Olgu Eşliğinde Bir Gözden Geçirme
Hot Water Epilepsy: A Review with Five Cases
Aslı Akyol Gürses, Ahmet Şair, Ali Akyol
doi: 10.14744/epilepsi.2019.38258  Sayfalar 160 - 164

11.
Dirençli Status Epileptikus İle Seyreden Otoimmün Ensefalit Olgusu
A Case of Autoimmune Encephalitis with Refractory Status Epilepticus
Merve Melodi Çakar, Aslıhan Akşar, Meliha Akpınar, Elif Mercan, Sezgin Kehaya, Babürhan Güldiken
doi: 10.14744/epilepsi.2019.91259  Sayfalar 165 - 168Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale