ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editör'den
Editorial
Seher Naz Yeni
Sayfa V

DERLEME
2.
Kadınlarda Valproik Asit Kullanımında Güncel Gelişmeler
Current Views on the Use of Valproic Acid in Women
Kezban Aslan, Hacer Bozdemir
doi: 10.14744/epilepsi.2019.67209  Sayfalar 45 - 50

ARAŞTıRMA
3.
Pentilentetrazol İle İndüklenen Kindlingin Matür ve İmmatür Sıçan Davranışları, Emosyonel Öğrenme, Beyin ve Serum Nitrik Oksit Seviyesine Etkisi
Effects of Pentylenetetrazol-Induced Kindling on Mature and Immature Rat Behavior, Emotional Learning, and Nitric Oxide Level in Brain and Serum
Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Derya Deniz Kanan, Murat Kanbur, Asuman Gölgeli, Ahmet Öztürk
doi: 10.14744/epilepsi.2018.73745  Sayfalar 51 - 58

4.
Ekstratemporal Lob Epilepsilerinde Lateralizasyon/ Lokalizasyonda Semiyoloji, Video-Elektroensefalografi Monitorizasyonu, Nörogörüntüleme ve Nöropsikolojik Fonksiyonlar
Semiology, Video-Electroencephalography Monitoring, Neuroimaging, and Neuropsychological Functions in Lateralization/Localization in Extratemporal Lobe Epilepsies
Aygül Güneş, Aylin Bican Demir, İbrahim Bora, Nevin Türkeş, Bahattin Hakyemez, Feyzi Tamgaç
doi: 10.14744/epilepsi.2018.75547  Sayfalar 59 - 68

5.
Epilepsi ve Gebelik: 101 Gebeliğin Geriye Dönük Analizi
Epilepsy and Pregnancy: A Retrospective Analysis of 101 Pregnancies
Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven, Selim Selçuk Çomoğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2018.52385  Sayfalar 69 - 75

6.
Epilepside Hastalığın Gizlenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Concealment of Illness and Sleep Disorder in Epilepsy
Fettah Eren, Şerefnur Öztürk
doi: 10.14744/epilepsi.2018.09825  Sayfalar 76 - 80

7.
Epilepsi ve Kortikal Gelişimsel Malformasyonu Olan Hastaların Klinik, Nöroradyolojik ve Elektroensefalografik Bulguları
Clinical, Neuroradiological and Electroencephalographic Findings of Epileptic Patients with Malformation of Cortical Development
Derya Bayram, Kemal Tutkavul, Yılmaz Çetinkaya, Tamer Bayram, Hülya Tireli
doi: 10.14744/epilepsi.2018.19484  Sayfalar 81 - 87

8.
İlaç Tedavisine İyi Yanıt Veren Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Tedavinin Bellek ve Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi
The Effect of Antiepileptic Drug Therapy on Cognition in Drug-Responsive Mesial Temporal Lobe Epilepsy
Burcu Yüksel, Sibel Çeliker Uslu, Hande Sariahmetoglu, Cahit Keskinkılıç, Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2018.81488  Sayfalar 88 - 93

9.
Epilepsi Hastalarında Psikiatrik Semptomlar
Psychiatric Symptoms of Patients with Epilepsy
Yasemin Ünal, Leman İnanç, Ümit Başar Semiz, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2019.95530  Sayfalar 94 - 98

OLGU SUNUMU
10.
Sıcak Su Epilepsisi: Bir Olgu Sunumu
Hot Water Epilepsy: A Case Report
Nilüfer Erdoğmuş Ince, Sevgi Sıdıka Sayın
doi: 10.14744/epilepsi.2018.86570  Sayfalar 99 - 101

11.
Epilepsi Tanısı İle Tedavi Edilen İki Olguda Psikoz Gelişimi: Kliniği, Manyetik Rezonans Özellikleri ve Nöropsikolojik Değerlendirme
Development of Psychosis in Two Cases with Epilepsy Diagnosis: Clinical Findings, Magnetic Resonance Imaging Features, and Neuropsychological Assessment
Asuman Ali, Buket Belkız Güngör, Ersin Budak, Cemile Haki, Ibrahim Taymur, Ramazan Yalçın
doi: 10.14744/epilepsi.2019.78557  Sayfalar 102 - 107Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale