ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editör’den
Editorial
Seher Naz Yeni
Sayfa V

DERLEME
2.
Tipik Absans Nöbetleri ve İlişkili Epilepsi Sendromları
Typical Absence Seizures and Related Epilepsy Syndromes
Demet Kınay
doi: 10.14744/epilepsi.2018.38247  Sayfalar 87 - 97

ARAŞTıRMA
3.
Epilepsi Cerrahisi Uygulanan ya da Uygulanmayan Temporal ve Ekstratemporal Lob Epilepsisi Olan Hasta ve Yakınlarının Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Quality of Life Scores of Operated and Unoperated Patients with Temporal and Extra Temporal Lobe Epilepsy and Their Relatives-Caregivers
Gülfer Atasayar, Aylin Bican Demir, İbrahım Bora, Nevin Türkeş, Ahmet Demiralay, Ender Uzabacı
doi: 10.14744/epilepsi.2018.60352  Sayfalar 98 - 106

4.
Acil Servise Nöbet Nedeniyle Başvuran Hastalarda Erken Dönem Mortalite ve İlk Nöbet-Tekrar Nöbetlerin Karşılaştırıma
Short-Term Mortality in Adult Patients With Seizures Admitted to the Emergency Department and a Comparison of the First and Recurrent Seizure
Turgay Demir, Kezban Aslan, Gonca Köksaldı Şahin, Zeynep Kekeç, Hacer Bozdemir
doi: 10.14744/epilepsi.2018.47113  Sayfalar 107 - 113

5.
Epilepsi Tanılı Kadınların Gebelikte Nöbet Sıklığı ve Doğum Sonuçları
Prevalence of Seizures in Pregnant Women with Epilepsy and Pregnancy Outcomes
Aygül Tantik Pak, Hacer Bozdemir, Kezban Aslan, Taylan Peköz, Selim Büyükkurt, İlker Ünal
doi: 10.14744/epilepsi.2018.64325  Sayfalar 114 - 119

6.
Yavru Sıçanlarda Lamotrijin ve Valproatın Davranış ve Pentilentetrazol ile Oluşturulan Nöbetler Üzerine Etkileri
Comparison of the Effects of Lamotrigine and Valproate on the Pentylenetetrazole-Induced Seizures and Behaviour of Immature Rats
Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Ayşegül Küçük, Asuman Gölgeli
doi: 10.14744/epilepsi.2018.55477  Sayfalar 120 - 126

OLGU SUNUMU
7.
Sigara Bırakmada Kullanılan Yavaş Salınımlı Bupropionun Erken Dönem ve Terapötik Dozda Neden Olduğu Nöbet
Seizure Induced by Extended-Release Bupropion Used for Smoking Cessation at Early Term and Therapeutic Dose
Zeynep Özözen Ayas, Aslı Aksoy Gündoğdu
doi: 10.14744/epilepsi.2018.04796  Sayfalar 127 - 129

8.
Arı Sokması Sonrası Epileptik Nöbet: Olgu Sunumu
Epilepsy After Bee Sting: Case Report
Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Tülay Tan, Handan Işın Özışın Karaman
doi: 10.14744/epilepsi.2018.35693  Sayfalar 130 - 131

EDITÖRE MEKTUP
9.
Epilepsi Hastalarında Evlenme ve Çocuk Sahibi Olma Sorunsalı
Marriage and Having Children Problem in Epilepsy Patients
Cengiz Kaplan
doi: 10.14744/epilepsi.2018.66049  Sayfa 132
Makale Özeti | Tam Metin PDFCopyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale