ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editör’den
Editorial
Seher Naz Yeni
Sayfa V

DERLEME
2.
Absans Epilepsisinin Patofizyolojisinde Hiperpolarizasyon İle Aktive Olan Siklik Nükleotid Kapılı Kanalların (HCN) Rolü
The Role of Hyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated Channels in the Pathophysiology of Absence Epilepsy
Melis Yavuz, Filiz Onat
doi: 10.14744/epilepsi.2018.03371  Sayfalar 41 - 50

ARAŞTıRMA
3.
Epilepsi Hastalarında İnteriktal Başağrısı Sıklığı
Prevalence of Interictal Headache in Patients with Epilepsy
Gökhan Özer, Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu, Yasemin Gömceli, Levent İnan
doi: 10.14744/epilepsi.2018.26928  Sayfalar 51 - 54

4.
Kemik Mineral Yoğunluğu Azalmış Epilepsili Bireylerde Yürüme ve Dengenin Değerlendirilmesi
Evaluation of Gait and Balance in Epileptics with Reduced Bone Mineral Density
Özlem Önder, Rifat Reha Bilgin, Nilden Kahyaoğlu, Birgül Dönmez Balcı
doi: 10.14744/epilepsi.2018.52533  Sayfalar 55 - 60

5.
Hippokampal Malformasyonun Epilepsi ve Diğer Yapısal Beyin Anomalileri İle İlişkisi
The Relevance of Hippocampal Malformation to Epilepsy and Other Structural Brain Abnormalities
Rahşan Göçmen, Kader Karlı Oğuz
doi: 10.14744/epilepsi.2018.39200  Sayfalar 61 - 68

6.
Akut İskemik İnmeli Hastalarda Erken Nöbetler: İnsidans, Prediktif Faktörler ve Prognoz Üzerine Etkisi
Early Seizures in Patients with Acute Ischemic Stroke: Incidence, Predictive Factors, and Clinical Outcome
Seyda Erdoğan, Mine Hayriye Sorgun, Zeynep Kuzu, Rezzak Yılmaz, Müge Kuzu, Çağrı Ulukan, Hafize Çotur Levent, İnci Şule Özer, Sabiha Tezcan, Sefer Rzayev, Volkan Yılmaz, Canan Togay Işıkay
doi: 10.14744/epilepsi.2018.97769  Sayfalar 69 - 74

OLGU SUNUMU
7.
Levetirasetam İle Ortaya Çıkan Stuttering Priyapizm
Stuttering Priapism Associated with Levetiracetam
Mehmet Taylan Peköz, Hacer Bozdemir, Ümit Satılmış, Kezban Aslan
doi: 10.14744/epilepsi.2017.14632  Sayfalar 75 - 77

8.
Geç Yaşta Tanı Konan, Psikiyatrik Yakınmaların ve Statusun Eşlik Ettiği Sturge Weber Sendromu: Olgu Sunumu
Sturge Weber Syndrome Diagnosed at Late Age, Associated with Psychiatric Complaints and Status: A Case Report
Hilal Taştekin Toz, Eren Gözke, Boran Can Saraçoğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2017.20438  Sayfalar 78 - 82

9.
Bant Heterotopi ve Lennox-Gastaut Sendromu: Olgu Sunumu
Band Heterotopia and Lennox-Gastaut Syndrome: A Case Report
Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan
doi: 10.14744/epilepsi.2018.36349  Sayfalar 83 - 86Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale