ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editör’den
Editorial
Seher Naz Yeni
Sayfa V

DERLEME
2.
Lafora Hastalığı: Moleküler Etiyoloji
Lafora Disease: Molecular Etiology
Hande Server Çağlayan
doi: 10.14744/epilepsi.2017.48278  Sayfalar 1 - 7

ARAŞTıRMA
3.
Epilepsi Hastalarında İlaç Tedavisine Uyumun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
Effects of Medication Adherence in Epilepsy Patients On Quality of Life
Bora Gülay, Mustafa Tansel Kendirli, Serkan Demir, Ali Rıza Sonkaya, Mehmet Fatih Özdağ
doi: 10.14744/epilepsi.2017.53244  Sayfalar 8 - 14

4.
Antiepileptik Kullanan Epilepsi Hastalarında İnteriktal Kardiyak Repolarizasyon Süresi Sağlıklı Bireylerden Farklı Mıdır?
Is Cardiac Repolarization Time Different Between Epilepsy Patients On Antiepileptic Drugs and Healthy Subjects?
Kezban Aslan, Ali Deniz, Turgay Demir, Buğra Karaaslan, Hacer Bozdemir
doi: 10.14744/epilepsi.2017.29863  Sayfalar 15 - 20

5.
Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi
Evaluation of Life Quality in Epilepsy Patients and Review of Psychiatric Diagnosis
Aylin Bican Demir, Pınar Uzun Uslu, Gülfer Atasayar, Oğuzhan Kılınçel, Cengiz Akkaya, İbrahim Bora
doi: 10.14744/epilepsi.2017.19327  Sayfalar 21 - 26

6.
Tedaviye Dirençli Epilepsi Hastalarında Zonisamidin Etkinliği ve Güvenilirliği: 3. Basamak Merkezin Klinik Deneyimi
Safety and Efficacy of Zonisamide in Refractory Epilepsy Patients: Clinical Experience From a Tertiary Center
Songül Şenadım, Sezin Alpaydın Baslo, Betül Tekin Güveli, Hüseyin Sarı, H. Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2017.65477  Sayfalar 27 - 32

OLGU SUNUMU
7.
Sağ Selektif Hipokampektomi Sonrası Kalıcı Cinsel Uyarılma Bozukluğu
Persistent Genital Arousal Disorder Following Right Selective Hippocampectomy
Hava Özlem Dede, Candan Gürses, Erhan Ertekin, Nerses Bebek, Betül Baykan, Ayşen Gökyiğit
doi: 10.14744/epilepsi.2017.75768  Sayfalar 33 - 36

8.
Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): Bir Olgu Sunumu
Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Case Report
Gülser Karadaban Emir, Yasemin Ünal, Dilek Aslan Öztürk, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2017.70783  Sayfalar 37 - 40Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale