ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Seher Naz Yeni
Sayfa V

DERLEME
2.
Epilepsi ve Askerlik
Epilepsy and Military Service
Güray Koç, Semai Bek, Zeki Gökçil
doi: 10.14744/epilepsi.2017.61687  Sayfalar 91 - 96

ARAŞTıRMA
3.
Epilepsili Çocuklarda ‘Impact of Childhood Neurological Disability Scale’ Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirliliği
Reliability and Validity of the Turkish Version of the Impact of Childhood Neurological Disability Scale in Children with Epilepsy
Müberra Tanrıverdi, Fatma Karantay Mutluay
doi: 10.14744/epilepsi.2017.81894  Sayfalar 97 - 102

4.
Fokal Başlangıçlı Epilepside Lakozamidin Ek Tedavideki Yeri
The Role of Add-On Lacosamide Therapy in the Treatment of Focal Onset Epilepsy
Güray Koç, Semai Bek, Ömer Karadaş, Erdal Eroğlu, Zeki Gökçil
doi: 10.14744/epilepsi.2017.07078  Sayfalar 103 - 108

5.
Türkiye’de Video-EEG Monitorizasyonu ve Epilepsi Cerrahisi Uygulayan Merkezlerin Ayrıntılı İncelemesi
A Detailed Evaluation of Centers that Use Video-Electroencephalogram Monitorization and Epilepsy Surgery in Turkey
Yasemin Biçer Gömceli, Neşe Dericioğlu, Naz Yeni, Candan Gürses
doi: 10.14744/epilepsi.2017.32154  Sayfalar 109 - 117

6.
Uzun Süreli Video-EEG Monitörizasyon Sonuçları
Outcome of Long-Term Video-EEG Monitoring
Demet Arslan
doi: 10.14744/epilepsi.2017.18189  Sayfalar 118 - 122

OLGU SUNUMU
7.
Peri-iktal Su İçme ve Temporal Lob Epilepsisi: Olgu Sunumu
Peri-ictal Water Drinking and Temporal Lobe Epilepsy: A Case Report
Gülser Karadaban Emir, Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2017.85619  Sayfalar 123 - 126

8.
Doğuştan Arteria Serebri Media Enfarktı Olan Epileptik Hastada Nöbetlerin Fonksiyonel Hemisferotomi Sonrası Geç Dönem Remisyonu
Late Remission of Seizures After Functional Hemispherotomy in a Child With Congenital Middle Cerebral Artery Infarct
Uğur Işık, Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek
doi: 10.14744/epilepsi.2016.48343  Sayfalar 127 - 130

9.
İki Dyke-Davidoff Masson Sendromu Olgusu
Two Cases of Dyke-Davidoff Masson Syndrome
Sabiha Tezcan, Çağrı Ulukan, Seyda Erdoğan, Elif Peker, Nursel Aydın
doi: 10.14744/epilepsi.2017.03016  Sayfalar 131 - 134

EDITÖRE MEKTUP
10.
Uyku Apne Sendromu Epilepsi İlişkisi
The Relationship Between Sleep Apnea Syndrome and Epilepsy
Ahmet Cemal Pazarlı, Handan Inönü Köseoğlu, Faik Ilik
doi: 10.14744/epilepsi.2017.47450  Sayfalar 135 - 136
Makale Özeti | İngilizce Tam MetinCopyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale