ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editör’den
Editorial
Seher Naz Yeni
Sayfa V

DERLEME
2.
Gebelikte Antiepileptik Seçimi Nasıl Olmalı?
How Should Antiepileptic Drugs Be Selected During Pregnancy?
Melike Batum, Ayşın Kısabay, Hikmet Yılmaz
doi: 10.5505/epilepsi.2016.84803  Sayfalar 41 - 50

ARAŞTıRMA
3.
Probiyotik Tüketiminin Absans Nöbetler Üzerine Etkisi
Effects of Probiotic Consumption on Absence Seizures
Serdar Akkol, Mehmet Can Doğan, Duygu Esenkar, Handan Doğan, Tuğba Karamahmutoğlu, Filiz Onat
doi: 10.14744/epilepsi.2017.59389  Sayfalar 51 - 56

4.
Fokal nöbetli Hastalarda Lakosamid Ek Tedavisi İle İlgili Klinik Deneyimler
Clinical Experience with Adjunctive Lacosamide in Adult Patients with Focal Seizures
Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç, Gönül Akdağ
doi: 10.14744/epilepsi.2017.59454  Sayfalar 57 - 62

5.
Rett Sendromlu Olgularda Elektroensefalografi Bulguları
EEG Findings in Patients with Rett Syndrome
Semih Ayta, A. Emre Öge, Candan Gürses, Zuhal Yapıcı, Mefkûre Eraksoy
doi: 10.14744/epilepsi.2017.28199  Sayfalar 63 - 71

6.
Jeavons Sendromu: 12 Olgu
Jeavons Syndrome: 12 Cases
Selma Topaloğlu Tuaç, Cengiz Yalçınkaya, Ahmet Veysi Demirbilek
doi: 10.14744/epilepsi.2016.88319  Sayfalar 72 - 76

OLGU SUNUMU
7.
B12 Vitamini Eksikliğine Eşlik Eden Epileptik Spazm ve Parsiyel Nöbetler: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
Epileptic Spasms and Partial Seizures Associated with Vitamin B12 Deficiency: Case Report and Literature Review
Uğur Işık, Sonay Beyatlı
doi: 10.14744/epilepsi.2016.08760  Sayfalar 77 - 80

8.
Nadir Bir Refleks Epilepsi Türü: Yemek Yeme Epilepsisi
A Rare Epilepsy Type: Eating Epilepsy
Zeynep Özözen Ayas, Ayhan Bölük
doi: 10.14744/epilepsi.2016.33255  Sayfalar 81 - 83

9.
Hiperglisemi ile İndüklenen Non-Konvülzif Status Epileptikus ve Kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: Olgu Sunumu
Hyperglycemia Induced Non-Convulsive Status Epilepticus and Cranial Magnetic Resonance Imaging Findings: Case Report
Melek Çolak Atmaca, Murat Mert Atmaca
doi: 10.14744/epilepsi.2016.00533  Sayfalar 84 - 90Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale