ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Katamenial Epilepside Güncel Kavramlar
Current Concepts of Catamenial Epilepsy
Andrew G Herzog
doi: 10.14744/epilepsi.2016.38981  Sayfalar 75 - 85

ARAŞTıRMA
2.
Epilepsili Hastalarda Dinamik Tiyol-Disülfid Homeostazisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Dynamic Thiol-Disulphide Homeostasis in Patients with Epilepsy
Şadiye Gümüşyayla, Gönül Vural, Hesna Bektaş, Salim Neşelioğlu, Orhan Deniz, Özcan Erel
doi: 10.14744/epilepsi.2016.86580  Sayfalar 86 - 92

3.
Pentilentetrazol İle Oluşturulmuş Epilepside Zenginleştirilmiş Çevrenin Hipokampal Elektrofizyolojik Değişikliklere Etkisi
Effects of Environmental Enrichment on Hippocampal Electrophysiological Changes in the Pentylenetetrazole Model of Epilepsy
Seval Keloglan, Soner Bıtıktas, Nazan Dolu, Cem Suer, Seda Artis
doi: 10.14744/epilepsi.2016.78309  Sayfalar 93 - 101

4.
Epilepsi Hastalarında Valproat ve Karbamazepin Tedavisi Sırasında İnsülin Direnci Gelişimi
Development of Insulin Resistance in Patients with Epilepsy During Valproate and Carbamazepine Monotherapy
Selda Keskin Güler, Nalan Güneş, Burcu Gökçe Çokal, Tahir Yoldaş, Elif Banu Söker
doi: 10.14744/epilepsi.2016.88700  Sayfalar 102 - 107

5.
Epilepsi Hastalarında Anket Kullanarak Refleks Nöbet Uyaran Taraması
Survey of Reflex Seizure Precipitants in Epilepsy Patients
Eser Buluş, Gülçin Benbir Şenel, Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2016.58561  Sayfalar 108 - 113

6.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Epilepsi Polikliniği’nde İzlenen Dirençli Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Bulguları
Demographic and Clinical Findings of Patients with Refractory Epilepsy at Epilepsy Outpatient Clinic of Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine
Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2016.06977  Sayfalar 114 - 119

OLGU SUNUMU
7.
Nöbet Sonrası Gelişen İki Taraflı Humerus Kırığı: Olgu Sunumu
Bilateral Fracture of the Humerus Developing After a Seizure: Case Report
Cansu Söylemez, Ufuk Emre, Mustafa Hakan Özdemir, Mehmet Oktay Alkan, Orhan Yağız
doi: 10.14744/epilepsi.2016.08379  Sayfalar 120 - 122

8.
Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): İki Olgu Sunumu
Sudden Unexpected Death in Epilepsy: Two Case Reports
Gençer Genç, Güray Koç, Semai Bek, Zeki Gökçil
doi: 10.14744/epilepsi.2016.31932  Sayfalar 123 - 128

9.
Karotis Arter Diseksiyonuna Sekonder 'Limb Shaking': Olgu Sunumu
Limb Shaking Secondary to Carotid Artery Dissection: Case Report
Özdem Ertürk, Ayşegül Gündüz, Seher Naz Yeni, Naci Karaağaç
doi: 10.14744/epilepsi.2016.81300  Sayfalar 129 - 131Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale