ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editorial
S. Naz Yeni
Sayfa VII

DERLEME
2.
Fokal Epilepsilerde Nörolojik Görüntüleme: Güncelleme
Neuroimaging in Focal Epilepsies: An Update
Vanessa C Mendes Coelho, Marcia Elisabete Morita, Fernando Cendes
doi: 10.5505/epilepsi.2015.22599  Sayfalar 95 - 106

3.
Epilepsi ve Spor
Epilepsy and Sport
Emine Taşkıran, Çiğdem Özkara
doi: 10.5505/epilepsi.2015.75010  Sayfalar 107 - 110

ARAŞTıRMA
4.
İnme Sonrası Epilepside Nöbetlerin Klinik Özellikleri, Prognoz ve Tedavisi
Clinical Characteristics of Seizures in Epilepsy after Stroke: Prognosis and Treatment
Eylem Özaydın Göksu, Fatma Genç, Burcu Yüksel, Elif Sarıönder Gencer, Abidin Erdal, Yasemin Biçer Gömceli
doi: 10.5505/epilepsi.2015.93063  Sayfalar 111 - 118

5.
ILAE 1981, Lüders, ILAE 2001 Epilepsi Sınıflandırma Sistemleri ile Epileptik Nöbetlerin Monitorizasyon Öncesi ve Sonrası Sınıflandırılması ve Uyum Oranlarının Karşılaştırılması
Comparison of Compliance Rates and Classification of Epileptic Seizures with ILAE 1981, Lüders, ILAE 2001 Epilepsy Classification Systems, Before and After Their Monitorization
Akçay Övünç Özön, Erhan Bilir
doi: 10.5505/epilepsi.2015.48569  Sayfalar 119 - 127

6.
Epilepsi Hastalarında Lamotrijin Deneyimi
Lamotrigine Usage in Epileptic Patients
Levent Öcek, İrem Fatma Uludağ, Derya Güner, Yaşar Zorlu
doi: 10.5505/epilepsi.2015.16362  Sayfalar 128 - 132

7.
Dikkat Eksikliği ve Otizm Tanılı Çocuk Olgularda Elektroensefalografi Bulguları
EEG Findings of Children with Attention Deficit and Autism
Figen Yavlal, Nerses Bebek, Osman Abalı, Candan Gürses, Betül Baykan, Ayşen Gökyiğit
doi: 10.5505/epilepsi.2015.25743  Sayfalar 133 - 138

OLGU SUNUMU
8.
Nonkonvülsif Status Epileptikus: Uzun Süreli Kişilik Bozukluğu ile Seyreden Bir Olgu
Nonconvulsive Status Epilepticus: A Case Presentation with Long Term Personality Disorders
Nilden Kahyaoğlu, Özlem Önder, Rifat Reha Bilgin
doi: 10.5505/epilepsi.2015.57070  Sayfalar 139 - 143

9.
İleri Yaşta Görülen Bir Epilepsi Partialis Kontinua Olgusunun İntravenöz İmmünglobulin Tedavisine Dramatik Cevabı
Dramatic Response to Intravenous Immunoglobulin Treatment of Epilepsia Partialis Continua: A Phenomenon Observed in Older Age
Nilgün Erten, Duran Yazıcı, Onur Aksoy
doi: 10.5505/epilepsi.2015.47550  Sayfalar 144 - 148

EDITÖRE MEKTUP
10.
Katamenial Epilepsi
Çetin Kürşad Akpınar, Nılgün Cengiz
doi: 10.5505/epilepsi.2015.62207  Sayfa 149
Makale Özeti | Tam Metin PDFCopyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale