ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Çocukluk Çağının Semptomatik Nöbetleri
Symptomatic Seizures in Childhood
Zuhal Yapıcı, Pınar Topaloğlu-tektürk, Derya Uludüz
doi: 10.5505/epilepsi.2014.09609  Sayfalar 49 - 52

ARAŞTıRMA
2.
Normal zekaya sahip genç erişkinlerin temsilcileri olarak üniversite öğrencilerinde epilepsi prevalansı
Prevalence of epilepsy in the university students representing a young adult population with normal intelligence
Nergiz Hüseyinoğlu, Yılmaz Palancı, Nürettin Güneş, Hatice Köse Özlece
doi: 10.5505/epilepsi.2014.81905  Sayfalar 53 - 60

3.
Doksisiklinin pentilentetrazol indükte nöbetler üzerine olan olumlu etkisinin incelenmesi
Presentation to Affirmative Effect of Doxcycyline in pentylene tetrazole induced Seizures models
Oytun Erbaş, Ayşegül Özer Çelik, Bilge Piri Çınar, Volkan Solmaz, Dürdane Aksoy
doi: 10.5505/epilepsi.2014.19870  Sayfalar 61 - 66

4.
Temporal Lob Epilepside lateralize edici bulgu olarak materyal spesifik bellek bozuklugu
Material specific memory impairment as a lateralizing finding in Temporal Lobe Epilepsy
Lutfu Hanoglu, Hakan Serdar Sengul, Ebru Erbayat, Elif Nurdan Ozmansur, Cahit Keskinkilic, Sema Demirci, Burcu Polat, Nesrin Yilmaz, Mustafa Uzan, Cigdem Ozkara
doi: 10.5505/epilepsi.2014.96967  Sayfalar 67 - 74

5.
Sıcak su epilepsisi: Otozomal dominant kalıtılan bir hastalık mı?
Hot water epilepsy: Is it an autosomal dominant inherited disorder?
Semiha Kurt, Serbülent Yiğit, Hatice Karaer Ünaldı, Yüksel Kaplan, Dürdane Aksoy, Betül Çevik, Volkan Solmaz, Orhan Sümbül
doi: 10.5505/epilepsi.2014.14622  Sayfalar 75 - 81

6.
Konversiyon Bozukluğu olan hastaların dirençli olmayan nöbetli epilepsi hastaları ile psikiyatrik özellikler açısından karşılaştırılması
Comparison Of Psychiatric Features Between Conversion Disorder And Epilepsy Patients With Non-Intractable Seizure
Evrim Özkorumak, Sibel Gazioğlu, Ahmet Tiryaki, Sibel K.velioğlu, Pınar Kızılay
doi: 10.5505/epilepsi.2014.95967  Sayfalar 82 - 86

OLGU SUNUMU
7.
Nonkonvulzif status epileptikusu taklit eden atipik sporadik Creutzfeldt-Jakob hastalığı
Atypical Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease mimicking nonconvulsive status epilepticus
Ali Ulvi Uca, Bülent Oğuz Genç, Figen Güney, Zehra Akpınar
doi: 10.5505/epilepsi.2014.86158  Sayfalar 87 - 92

8.
Dental Girişim Sırasında Gözlenen Lidokain İlişkili Mental Durum Değişikliği ve Nöbet
Mental Deterioration and Seizure During Dental Procedure After Lidocaine Injection
Amber Eker, Senem Mut, Hüseyin Kaya Süer, Mohammed Muhareb
doi: 10.5505/epilepsi.2014.44366  Sayfalar 93 - 97

9.
Primum non nocere: A case of valproate encephalopathy
Hasan Hüseyin Kozak, Ali Ulvi Uca
doi: 10.5505/epilepsi.2014.84755  Sayfalar 98 - 101Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale