ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Status Epileptikus'un Güncel Tanı, Tedavi ve Etiyolojisi
Current Diagnosis, Treatment and Etiology of Status Epilepticus
Çetin Kürşad Akpınar, Nilgün Cengiz
doi: 10.5505/epilepsi.2014.38039  Sayfalar 1 - 10

ARAŞTıRMA
2.
Serebral Venöz Sinüs Trombozuna Bağlı Epileptik Nöbetler: Klinik ve Radyolojik Bulgular ve Gecikmiş Tanı Nedenleri.
Epileptic Seizures Related to Cerebral Venous Sinus Thrombosis: Clinicoradiological Findings and Cases of Delayed Diagnosis.
Nergiz Hüseyinoğlu, Hatice Köse Özlece, Ürfettin Hüseyinoğlu, Metin Ekinci, Ataman Serim
doi: 10.5505/epilepsi.2014.30502  Sayfalar 11 - 16

3.
Genç Erkek Epilepsi Hastalarında Yaşam ve Uyku Kalitesi
Quality of Life and Sleep in Young Male Patients with Epilepsy
Halit Yaşar, Semih Alay, Tansel Kendirli, Hakan Tekeli, Mehmet Güney Şenol, Türker Türker, Mehmet Saraçoğlu
doi: 10.5505/epilepsi.2014.39358  Sayfalar 17 - 22

4.
Dirençli Epilepsilerde Vagal Sinir Stimülasyonu Etkinliği
Efficacy of Vagus Nerve Stimulation in Patients with Drug Resistant Epilepsy
Mecbure Nalbantoğlu, Çiğdem Özkara, Naz Yeni, Veysi Demirbilek, Cengiz Yalçınkaya, Şakir Delil, Taner Tanrıverdi, Mustafa Uzan
doi: 10.5505/epilepsi.2014.98698  Sayfalar 23 - 28

5.
Epilepsi Hastalarında Karbamazepin veya Valproik Asit Kullanımının Kemik Metabolizmasına Etkisi
The Effect of Valproic Acid or Carbamazepine at Bone Metabolism in Epileptic Patients
Yılmaz Çetinkaya, Hayrünnisa Sezikli, Duygu Ekmekçi, Zeynep Baştuğ Gül, Kemal Tutkavul, Hülya Tireli
doi: 10.5505/epilepsi.2014.83702  Sayfalar 29 - 34

6.
Yaşlı hastalarda epilepsi profili
Epilepsy profile in elderly patients
Cemile Handan Mısırlı, Neşe Erdoğan, Figen Tunalı, Deniz Ak Tura, Tuba Tanyel
doi: 10.5505/epilepsi.2014.79663  Sayfalar 35 - 38

OLGU SUNUMU
7.
Pericallosal lipomas: aetiology of symptomatic epilepsy or incidental thalamic involvement with idiopathic generalized epilepsy?: Two case reports.
Ahmet Kasım Kılıç, Serap Saygı
doi: 10.5505/epilepsi.2014.92485  Sayfalar 39 - 42

8.
Akut İskemik Serebrovasküler Hastalık Klinik ve Görüntüleme Bulguları Olan Epileptik Olgu
Acute Ischemic Cerebrovascular Disease Clinical and Imaging Findings in an Epileptic Case
Ferda İlğen Uslu, Nerses Bebek, Oğuzhan Çoban, Ayşen Gökyiğit
doi: 10.5505/epilepsi.2014.03511  Sayfalar 43 - 48Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale