ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 1996
Özetleri Göster | << Geri
1.
EPİLEPSİ GENETİĞİ
GENETICS OF EPILEPSY
R Mark GARDINER
Sayfalar 113 - 118

2.
0KSİPİTAL PAROKSİZİMLİ ÇOCUKLUK ÇAĞI EPİLEPSİSİ
CHILDHOOD EPILEPSY WITH OCCIPITAL PAROXYSMS
A Destina YALÇIN, Hulki FORTA
Sayfalar 119 - 122

3.
ERİŞKİNLERDE EPİLEPSİ CERRAHİSİ VE NÖROPSİKOMETRİK DEĞERLENDİRME
EPILEPSY SURGERY AND NEUROPSYCHOLOGICAL EVALUATION IN ADULTS
Lütfü HANOĞLU
Sayfalar 123 - 126

4.
CANLI HİPOKAMPAL KESİTLERİN CA1 PİRAMİDAL BÖLGESİNDEN KAYIT EDİLEN ÇOK TEPELİ ALAN POTANSİYELİ AKTİVİTESİNİN (EPİLEPSİ AKTİVİTESİNİN) HİSTAMİN VE SPERMİN İLE MODULASYONU
MODULATION OF MULTIPLE PEAK POST-SYNAPTIC FIELD POTENTIAL ACTIVITY (EPILEPTIFORM ACTIVITY) BY HISTAMINE AND SPERMINE IN HIPPOCAMPAL SLICES
Hale SAYBAŞILI
Sayfalar 127 - 133

5.
TEMPORAL LOB EPİLEPSİSİNDE MEZİAL TEMPORAL SKLEROZUN MR İLE SEGMENTASYON ANALİZİ
MRI SEGMENTATION ANALYSIS OF MESIAL TEMPORAL SCLEROSIS IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY
Edward FAUGHT, Erhan BİLİR, Frank GILLIAM, Lorie BLACK, Richard MORAWETZ, Ruben KUZNIECKY
Sayfalar 134 - 138

6.
UZUN SÜRELİ ANTİEPİLEPTİK İLAÇ ALAN HASTALARDA Ca++ - P METABOLİZMASI VE KEMİK DANSİTESİ
Ca++ - P METABOLISM AND BONE DENSITY IN PATIENTS ON LONG-TERM ANTICONVULSANT DRUGS
H Refik BURGUT, Levent KAYRIN, Mediha DUMAN, Ömer ARTAR, Şakir ALTUNBAŞAK, Vildan BAYTOK
Sayfalar 139 - 145

7.
İLACA DİRENÇLİ PSİKOMOTOR NÖBETLİ 15 HASTANIN TEMPORAL LOBEKTOMİ SONRASI İZLEM SONUÇLARI
Post-Surgical Outcome of 15 Patients with Pharmacoresistant Psychomotor Seizures
Aytaç YİĞİT, Muhittin C AKBOSTANCI, Nermin MUTLUER
Sayfalar 146 - 148

8.
ABSANSLI GÖZ KAPAĞI MİYOKLONİSİ: İKİ OLGU
Eyelid Myoclonia with Absences: Two Cases
Ayşen GÖKYİĞİT, Betül BAYKAN-KURT, Demet KINAY, Hüseyin ŞAHİN
Sayfalar 149 - 152Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale