ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 1996
Özetleri Göster | << Geri
1.
PARSİYEL EPİLEPSİ NÖBETLERİNDE İKTAL EEG
Ictal EEG in Partial Epileptic Seizures
Abdurrahman CİĞER, Murat SÜMER, Serap SAYGI
Sayfalar 5 - 8

2.
DEĞİŞİK TİPTEKİ EPİLEPSİLERDE MALİNİTEYE DÖNÜŞÜ GÖSTEREN ORTAK BİR YOL MU VAR? JENERALİZE TEKRARLAYICI HIZLI DEŞARJIN (JTHD) ELEKTROGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK KORRELASYONLARI
Is There a Final Common Pathway for Malignisation in Different Kind of Epilepsies? Electrographic Features and Clinical Correlations of Generalized Repetitive Fast Discharge (GRFD)
Peter HALÂSZ
Sayfalar 9 - 22

3.
UZUN SÜRELİ KARBAMAZEPİN KULLANIMININ SERUM LİPİDLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
The Effect of the Long-Term USE of Carbamazepine on Serum Lipids
Adnan MUHAN, Gönül ÇAKMAK, İsmail APAK, Vildan YAYLA
Sayfalar 23 - 27

4.
ATEŞLİ HAVALELER
Febrile Seizures
Sheila J WALLACE
Sayfalar 28 - 33

5.
LİTYUM-PİLOKARPİN İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL EPİLEPSİ MODELİ ÜZERİNE BİR NMDA ANTOGONİSTİ MK-801'İN ANTİKONVÜLZİF ETKİSİNİN KLİNİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Anticonvulsant Effect of MK-801 Against Seizures Induced by Lithium-Pilocarpine: Clinical and Electrophysiologic Study
Erhan OĞUL, İbrahim BORA, İsmail Hakkı ULUS, Mehmet ZARİFOĞLU, Mustafa BAKAR, Ö Faruk TURAN, Sadık SADIKOĞLU, Sibel GÜRÜN, Suat ÇELİK
Sayfalar 34 - 39Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale