ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP): an overview
Torbjörn Tomson, Olafur Sveinsson
doi: 10.5505/epilepsi.2013.66588  Sayfalar 91 - 96

ARAŞTıRMA
2.
Mezial temporal lob epilepsili olgularda Wada testi ve preoperatif/postoperatif bellek ilişkisi
Relationship between the Wada test and preoperative/postoperative memory in mesial temporal lobe epilepsy patients
Lütfü Hanoğlu, Nesrin Helvacı Yılmaz, Çiğdem Özkara, Burcu Polat, Sema Demirci, Mustafa Uzan
doi: 10.5505/epilepsi.2013.29484  Sayfalar 97 - 102

3.
Jüvenil Miyoklonik Epilepsi Hastalarında Kognitif Fonksiyonların EEG Üzerine Etkisi
The Effect of Cognitive Functions on EEG in Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy
Figen Demir, Pelin Doğan Ak, Hayrunisa Dilek Ataklı, Hüseyin Turan Atay, Baki Arpacı
doi: 10.5505/epilepsi.2013.45220  Sayfalar 103 - 108

4.
Pediyatrik yaş grubu epilepsi hastalarında önemli bir komorbidite: NREM Parasomnileri
NREM Parasomnias: An important comorbidity in epilepsy patients of pediatric age
Mecbure Nalbantoğlu, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz, Cengiz Yalçınkaya
doi: 10.5505/epilepsi.2013.68442  Sayfalar 109 - 113

5.
Psikojenik nonepileptik nöbetlerde indüksiyonun tanı ve prognoz üzerine etkileri
The diagnostic and prognostic value of induction methods in patients with psychogenic nonepileptic seizures
Fatma Genç, Nurgül Yılmaz, Yasemin Biçer Gömceli, Kerim Hakan Özen, Fatma Kurtuluş, Aylin Yaman, Mehmet Ertan Temir
doi: 10.5505/epilepsi.2013.30306  Sayfalar 114 - 120

6.
İnme Sonrası Epilepside Klinik Özellikler ve Prognoz ile İlişki
Clinical Features of Postroke Epilepsy and Relationship with Prognosis
Turgay Demir, Kezban Aslan, Mehmet Balal, Hacer Bozdemir
doi: 10.5505/epilepsi.2013.73792  Sayfalar 121 - 126

7.
Epilepsi hastaları ve sağlık personelinin epilepsi hastalığı hakkında bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
Assesment of Knowledge and Attidudes of Patients with Epilepsy and Health Professionals About Epilepsy Disease
Halit Yaşar, Hakan Tekeli, Hakan Balıbey, Semih Alay
doi: 10.5505/epilepsi.2013.27136  Sayfalar 127 - 131

OLGU SUNUMU
8.
Yaşlı Bir Olguda Oksipital Nöbetler ve Oksipital İntermittent Ritmik Delta Aktivitesi (OİRDA)
Occipital Intermittent Rhythmic Delta Activity (OIRDA) and Occipital Seizures in an Elderly Patient
Sabire Yıldırım, Murat Çabalar, Çiğdem Özkara, Orhan Yağız, Filiz Manga Günaydın, Sinan Bahadır
doi: 10.5505/epilepsi.2013.27146  Sayfalar 132 - 136

EDITÖRE MEKTUP
9.
Yüksek Kan Karbamazepin Düzeyi ve Epileptik Nöbet İlişkisi
Halit Yaşar, İbrahim Aydın, Semih Alay
doi: 10.5505/epilepsi.2013.85856  Sayfa 137

10.
Dr. Yaşar ve arkadaşlarının mektubuna yazarların yanıtı
Dürdane Aksoy, Semiha Kurt, Hatice Barut, Mehmet Esen, Betül Çevik, Murat Ayan
doi: 10.5505/epilepsi.2013.75046  Sayfa 138Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale