ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Epilepsy and Autoimmunity
Arzu Çoban, Esme Ekizoğlu, Erdem Tüzün
doi: 10.5505/epilepsi.2013.19480  Sayfalar 39 - 47

ARAŞTıRMA
2.
The Gamma-Butyrolactone Model of Absence Epilepsy: Acute and Chronic Effects in Wistar Rats
Tuğba Eryiğit Karamahmutoğlu, Nihan Çarçak, Melike Şahiner, Özlem Akman, O. Carter Snead, Esat Eşkazan, Filiz Onat
doi: 10.5505/epilepsi.2013.65365  Sayfalar 48 - 52

3.
Antiepileptik İlaçların Yavaş Kesilmesinin Status Epileptikus ve Küme Nöbet Oluşumuna Etkisi: Uzun Süreli Video-EEG Monitorizasyon Sonuçları
The Effects of Slow Withdrawal of Antiepileptic Drugs on Seizure Clusters and Status Epilepticus: Results of Long-Term Video-EEG Monitoring
Ebru Nur Barcın, Günseli Gül Günal, Berrin Aktekin
doi: 10.5505/epilepsi.2013.44154  Sayfalar 53 - 57

4.
Karbamazepin ve Valproik Asit Monoterapisi Alan Epilepsi Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu
Restless Legs Syndrome Among the Epilepsy Patients who Took Carbamazepine or Valproic Acid Monotherapy
Mehtap Kocatürk, Gulnihal Kutlu, Ozcan Kocatürk, Abidin Erdal, Levent E Inan
doi: 10.5505/epilepsi.2013.39205  Sayfalar 58 - 62

5.
Epilepsi Cerrahisi Uygulanmış Hastalarda Klinik Spektrum, Nöbet Sonuçları, Nöroradyoloji ve Nöropatoloji Korelasyonunun İncelenmesi
Clinical Spectrum, Seizure Outcomes, Correlation of Neuroradiology and Neuropathology in Surgically Treated Epileptic Patients
Adem Ilter Uysal, Erdal Eroğlu, Ersin Erdoğan, Zeki Gökçil
doi: 10.5505/epilepsi.2013.25733  Sayfalar 63 - 70

6.
İlköğretimde Görevli Öğretmenlerin Epilepsiye İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışları
Knowledge, Attitudes and Behaviors of The Teachers Teaching at Primary Schools About Epilepsy
Birsen Bilgen Sivri, Funda Özpulat
doi: 10.5505/epilepsi.2013.68542  Sayfalar 71 - 78

7.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Epilepsi Bölümünde Düzenli Takip Edilen Dirençli Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Bulguları
Demographic and Clinical Findings of Patients with Refractory Epilepsy Followed by the Epilepsy Department of the Ankara Education and Research Hospital
Fatma Genç, Gülnihal Kutlu, Yasemin Biçer Gömceli, Levent Ertuğrul İnan
doi: 10.5505/epilepsi.2013.68552  Sayfalar 79 - 84

OLGU SUNUMU
8.
Eating Epilepsy After Resection of Frontal Meningioma: A Case Report
Yıldız Arslan, Zahide Yılmaz, Serap Mülayim, Yaşar Zorlu
doi: 10.5505/epilepsi.2013.19483  Sayfalar 85 - 89Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale