ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Ayşın Dervent
Sayfa I

DERLEME
2.
Travmaya Bağlı Epilepsi Hastalığının Özel Hukuka İlişkin Olarak Yaratacağı Bazı Sonuçlar
Impacts from Epilepsy as a Disease Due to Trauma Some Results on Private Law
Saibe Oktay Özdemir
doi: 10.5505/epilepsi.2013.41636  Sayfalar 1 - 6

ARAŞTıRMA
3.
Sıçanlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan Epileptik Nöbet Modelinde Pregabalinin Beyin Korteksinde Oksidatif Stres Üzerine Etkileri
The Effects of Pregabalin on Cerebral Cortical Oxidative Stress of Rats on Pentylenetetrazole Induced Epileptic Seizure
Ahmet Tüfekçi, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Serkan Kırbaş, Hacı Ramazan Yılmaz, Aynur Kırbaş
doi: 10.5505/epilepsi.2013.85057  Sayfalar 7 - 14

4.
The Honeymoon Effect in Adult Patients with Refractory Partial-Onset Epilepsy Under Levetiracetam Add-on Treatment
Gülnihal Kutlu, Yasemin B Gomceli, Abidin Erdal, Levent E Inan
doi: 10.5505/epilepsi.2013.48568  Sayfalar 15 - 18

5.
Rutin EEG çekimi sırasında eş zamanlı EKG çekiminin önemi
Importance of the simultaneous ECG during routine EEG recording
Halil Önder, Fadime İrsel Tezer, Serap Saygı
doi: 10.5505/epilepsi.2013.84856  Sayfalar 19 - 23

6.
Epilepsi hastalarında Premenstruel disforik bozukluk sıklığının ve antiepileptik ilaçlarla ilişkisinin araştırılması
The eveluation of premenstrual dysphoric disorder ratio and the relationship with antiepileptic drugs in epilepsy patients
Özden Kamışlı, Suat Kamışlı, Şükrü Kartalcı, Meryem Bakır, Yüksel Kaplan, Cemal Özcan
doi: 10.5505/epilepsi.2013.50251  Sayfalar 24 - 28

7.
Epilepside Geleneksel Tıp Uygulamaları: Çanakkale Örneği
Traditional Medicine Practices in Epilepsy: Sample of Canakkale
Gülbu Tanrıverdi, Melike Hilal Yalçın Gürsoy, Halil Murat Şen, Handan Işın Özışık Karaman
doi: 10.5505/epilepsi.2013.51422  Sayfalar 29 - 33

OLGU SUNUMU
8.
Barbeksaklon kullanan epileptik hastalarda zorunlu ilaç değişimi: Üç olgu tecrübesi
Mandatory drug changes in epilepsy patients using barbexaclone: Experience of three cases
Mustafa Tansel Kendirli, Hakan Tekeli, Semih Alay, Mehmet Güney Şenol, Fatih Özdağ
doi: 10.5505/epilepsi.2013.41736  Sayfalar 34 - 37

9.
Karbamazepine Bağlı Steven Johnson Sendromu
Carbamazepine Related Stevens-Johnson Syndrome
Mustafa Tansel Kendirli, Halit Yaşar, Mehmet Güney Şenol
doi: 10.5505/epilepsi.2013.74936  Sayfa 38Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale