ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 18 (1)
Cilt: 18  Ek: 1 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Epilepsi Poliklinikleri ve Epilepsi Cerrahisi Uygulamalarında Basamaklar
Epilepsy Outpatient Clinics and Stages of Epilepsy Surgery Applications
Berrin AKTEKİN
doi: 10.5505/epilepsi.2012.28290  Sayfalar 1 - 3

2.
Epilepsi Cerrahisi Uygulamalarında Noninvazif İncelemeler
Noninvasive Investigations in Epilepsy Surgery
Füsun Ferda Erdoğan
doi: 10.5505/epilepsi.2012.76476  Sayfalar 4 - 6

3.
Çocukluk Çağında Dirençli Epilepsi: Epilepsi Cerrahisi Öncesi Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları
Refractory Epilepsy of Childhood: Presurgical Evaluation and Treatment
Dilek Yalnızoğlu, Tuğba Hırfanoğlu, Ayşe Serdaroğlu, Güzide Turanlı, Meral Topçu
doi: 10.5505/epilepsi.2012.69875  Sayfalar 7 - 14

4.
Uzun Süreli Video-EEG Monitörizasyon
Long Term Video EEG Monitorization
Aylin Bican, Erhan Bilir, İbrahim Bora
doi: 10.5505/epilepsi.2012.03164  Sayfalar 15 - 17

5.
Epilepsi Cerrahi Uygulamalarında Nörogörüntüleme
Neuroimaging in Epilepsy Surgery
Demet Kınay
doi: 10.5505/epilepsi.2012.36035  Sayfalar 18 - 29

6.
Epilepsi Cerrahisi Öncesinde Psikiyatrik Değerlendirme
Psychiatric Evaluation Prior to Epilepsy Surgery
Işıl Baral, Mine Özmen
doi: 10.5505/epilepsi.2012.78941  Sayfalar 30 - 32

7.
Epilepsi Cerrahisinde Nöropsikolojik Değerlendirme Rehberi
Neuropsychological Assessment Guide in Epilepsy Surgery
Selin Yağcı
doi: 10.5505/epilepsi.2012.65707  Sayfalar 33 - 38

8.
Epilepsi Cerrahisi ve Wada Testi
Epilepsy Surgery and Wada Test
Ayşe Bingöl, Lütfi Hanoğlu, Aytaç Yiğit
doi: 10.5505/epilepsi.2012.63825  Sayfalar 39 - 44

9.
Epilepsi Cerrahisinde Uygulanan Cerrahi Yöntemler
Surgical Methods in Epilepsy Surgery
Neşe Dericioğlu, Nejat Akalan
doi: 10.5505/epilepsi.2012.94840  Sayfalar 45 - 52

10.
Epilepsi Cerrahisinde Patolojik Değerlendirme
Pathologic Evaluation of Epilepsy Surgery
Büge Öz, Figen Söylemezoğlu
doi: 10.5505/epilepsi.2012.88528  Sayfalar 53 - 59

11.
Epilepsi Cerrahisinde İnvazif Monitörizasyon
Invasive Monitoring in Epilepsy Surgery
Mustafa Uzan, Çiğdem Özkara
doi: 10.5505/epilepsi.2012.44127  Sayfalar 60 - 62

12.
Vagal Sinir Stimülasyonu ve Hasta Seçimi
Vagal Nerve Stimulation and Patient Selection
Semai Bek, Ersin Erdoğan, Zeki Gökçil
doi: 10.5505/epilepsi.2012.96168  Sayfalar 63 - 67

13.
Epilepsi Cerrahisi Sonrası İzlem
Postoperative Follow-up in Epilepsy Surgery
Nerses Bebek, Candan Gürses
doi: 10.5505/epilepsi.2012.72692  Sayfalar 68 - 72

14.
Epilepsi Cerrahisi Sonrasında Nöbetler Devam Ettiğinde Operasyon Tekrarı (Reoperasyon)
Reoperation After Epilepsy Surgery
Serap Saygı
doi: 10.5505/epilepsi.2012.31549  Sayfalar 73 - 76Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale