ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Epilepsi ve Depresyon: Klinik Problemler ve Terapötik Yaklaşımlar
Epilepsy and Depression: Clinical Problems and Therapeutic Approaches
Marco Mula
doi: 10.5505/epilepsi.2012.42714  Sayfalar 1 - 8

ARAŞTıRMA
2.
Epilepsi Dışı Akut Bilinç Bozuklukları: Elektroensefalografinin Klinik Ve Prognostik Önemi
Non-epileptic Acute Consciousness Disorders: The Clinical And Prognostic Importance Of Electroencephalography
Nilgün Çınar, Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ
doi: 10.5505/epilepsi.2012.03522  Sayfalar 9 - 14

OLGU SUNUMU
3.
Trifazik Dalgalarla Prezente Olan Bir Nonkonvulsif Status Epileptikus Olgusu
A Case of Nonconvulsive Status Epilepticus Presenting with Triphasic Waves
Ülgen Yalaz Tekan, Zahide Mail Gürkan, Ali Zeynel Abidin Tak, Ayşe Destina Yalçın, Hulki Forta
doi: 10.5505/epilepsi.2012.75047  Sayfalar 15 - 20

4.
Karbamazepin Doz Aşımına Bağlı Sıklaşan Epileptik Nöbetler: Bir Olgu Sunumu
The Increased Frequency of Seizures Caused by Carbamazepine Overdose: A Case Report
Hatice Barut, Dürdane Aksoy, Mehmet Esen, Semiha Kurt, Betül Çevik, Murat Ayan
doi: 10.5505/epilepsi.2012.55264  Sayfalar 21 - 24

5.
Stiripentol ve Valproat Arasındaki Etkileşimin Yol Açtığı Hiperamonyemik Ensefalopati: Dravet Sendromlu Bir Olgu
A Case of Dravet Syndrome Who Developed Acute Reversible Encephalopathy That May Have Been Caused by Hyperamonnemia Due to Pharmacokinetic Interaction Between Valproate and Stiripentol
Murat Mert Atmaca, Candan Gürses, Fidan Marufoğlu, Nerses Bebek, Betül Baykan, Ayşen Gökyiğit
doi: 10.5505/epilepsi.2012.48658  Sayfalar 25 - 29

6.
Dirençli Yenidoğan Nöbetlerinde Levetirasetamın Kullanımı
Levetirasetam for the Treatment of Refractor Neonatal Seizures
Esengül Keleş, Arzu Gebeşçe, Hamza yazgan
doi: 10.5505/epilepsi.2012.88597  Sayfalar 30 - 32

7.
Vigabatrin ile Akut Ensefelopati Gelişen Bir Non-Ketotik Hiperglisinemi Olgusu
Development of Acute Encephalopathy Due to Vigabatrin Use in A Case of Nonketotic Hyperglycinemia
Elif Yuksel Karatoprak, Sema Saltık
doi: 10.5505/epilepsi.2012.48403  Sayfalar 33 - 37

8.
Lennox-Gastaut Sendromunda İntravenöz Diazepam ile Tetiklenen Tonik Status Epileptikus
A Case of Lennox-Gastaut Syndrome Who Developed Tonic Status Epilepticus Induced by Intravenous Diazepam
Murat Mert Atmaca, Betül Baykan, Nerses Bebek, Candan Gürses, Ayşen Gökyiğit
doi: 10.5505/epilepsi.2012.63935  Sayfalar 38 - 42Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale