ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Türk Hastalarda Epilepsi Cerrahisinden Sonra Yaşam Kalitesi ve Maliyet Analizi
Quality of Life and Cost analysis Following Epilepsy Surgery in Turkish Patients
Göksemin Acar, Feridun Acar, Bengi Gedik, Ali Yılmaz, Filiz Altuğ, Duygu Aras, Barış Baklan
doi: 10.5505/epilepsi.2011.72792  Sayfalar 39 - 45

2.
KAFA TRAVMASININ EPİLEPTİK NÖBETLERDEKİ YERİ ve PROGNOZ ile İLİŞKİSİ
Traumatic Head Injury in Epileptic Patients and Relation with Prognosis
Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Turgay Demir
doi: 10.5505/epilepsi.2011.88598  Sayfalar 46 - 52

3.
Epilepsi hastalarında Lamotrijin ve Levetirasetam tedavisinin serum lipid profiline etkisi
Özden Kamışlı, Yüksel Kaplan, Suat Kamışlı, Meryem Bakır, Cemal Özcan
doi: 10.5505/epilepsi.2011.57442  Sayfalar 53 - 57

OLGU SUNUMU
4.
Okskarbazepin Kullanımına Bağlı Ağır Hiponatremi Olgusu
A Case of Oxcarbazepine-Induced Severe Hyponatremia
Yıldız Değirmenci, Yeliz Yılmaz, Ceyda Hayretdağ Örs, Handan Işın Özışık Karaman
doi: 10.5505/epilepsi.2011.02996  Sayfalar 58 - 60

5.
Down Sendromlu Hastada Demans ile Beraber Senil Myoklonik Epilepsi
Senile Myoclonic Epilepsy in Down Syndrome with Dementia
Mine Hayriye Sorgun, Çiğdem Kudiaki, Aytaç Yiğit
doi: 10.5505/epilepsi.2011.77487  Sayfalar 61 - 64Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale