ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 14 (3)
Cilt: 14  Sayı: 3 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
1.
Absans Epilepsili WAG/Rij Sıçanlarda Lokomotor Aktivite, Öğrenme ve Bellek
Locotomor Activity, Leaming and Memory in VVAG/Rij Rats with Absence Epilepsy
Ayşe Karson, Filiz Onat, Fuat Balcı, Nurbay Ateş
Sayfalar 167 - 175

2.
Epileptik Nöbet ve Psödonöbetlerden Sonra Serum Prolaktin Düzeyleri
Serum prolactin levels after epileptic and pseudoseizures
Sedat Mülayim, Güngör Yıldırım
Sayfalar 176 - 180

3.
Epilepsi Hastalarında Karbamazepin ve Valproik Asit Kullanımının Tiroid Hormon Fonksiyonları Üzerine Etkisi
The effects of carabamazepin and valproic acid treatment on thyroid hormone functions inepilepsypatients
Beyza Deniz Bayar, Dilek Ataklı, Mustafa Ülker, Burcu Yüksel, Aysun Soysal, Baki Arpacı
Sayfalar 181 - 185

4.
Klinik, Elektrofizyolojik, Görüntüleme Yöntemleri ve BOS İncelemeleri ile 15 Subakut Sklerozan Panensefalit Olgusu
The clinical, electrophysiological, radiological and CSF features of fifteen cases with subacute sclerosing panencephalitis
Nevin Kuloğlu Pazarcı, Destina Yalçın, Hulki Forta
Sayfalar 186 - 192

5.
Çocukluk Çağında Hipotalamik Hamartomlu Üç Olgu Dolayısıyla Literatür Gözden Geçirilmesi
Hypothalamic hamartomas in three children and review of the literatüre
Uğur Işık, Memet M. Özek
Sayfalar 193 - 197

6.
Epilepsi Tedavisinde Radyocerrahi Uygulaması
Radiosurgery for epilepsy treatment
Selçuk Peker, Fatih Bayraklı
Sayfalar 198 - 206

7.
Refleks Epilepsiler: Gözden Geçirme
Reflex epilepsies: a review
Sibel Canbaz Kabaya, Handan Özışık Karaman, Emine Çelikkas, Oğuz Erdinç
Sayfalar 207 - 212Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale