ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
1.
Çocuklarda Febril ve Afebril Konvulsiyonlarda Postiktal Serum Prolaktin Düzeyleri ve Periferal Lökositoz
Postictal Serum Prolactin Levels and Peripheral Leukocytosis in Afebrile and Febrile Convulsions in Children
Semra KARA, Dilara İÇAĞASIOĞLU, Derya BÜYÜKKAYHAN, Rukiye PINAR
Sayfalar 63 - 69

2.
Juvenil Miyoklonik Epilepsili Olgularda Risk Faktörleri ve Ailede Epilepsi Öyküsünün Prognoz Üzerindeki Rolü
Role of the Risk Factors and Family History on the Prognosis of Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy
Kezban ASLAN, Hacer BOZDEMİR, Şebnem BIÇAKCI, Yakup SARICA, Yaşar SERTDEMİR
Sayfalar 70 - 76

3.
Karbamazepin ve Valproik Asit Kullanan Çocuklarda Kemik Metabolizmasının Değerlendirilmesi
Evaluation of Bone Metabolism in Children Receiving Carbamazepin and Valproic Acid
Sema SALTIK, Pınar İŞGÜVEN, Müferret ERGÜVEN, Fatma DURSUN, Sare ÖZLÜ
Sayfalar 77 - 82

4.
Parsiyel ve Jeneralize Epilepsilerde Valproat Monoterapisinin Etkin Dozlarının Karşılaştırılması
Comparison of Effective Doses of Valproate Monotherapy in Partial and Generalized Epilepsies
S Naz YENİ, Ayşegül GÜNDÜZ, Çiğdem ÖZKARA, Naci KARAAĞAÇ
Sayfalar 83 - 86

5.
Kronik Fenitoin Kullanımı Sonrası Gelişen Hodgkin Lenfoması: Olgu Sunumu
Hodgkin’s Disease following Prolonged Treatment with Phenytoin: A Case Report
Özlem KAYIM, Esen YÜKSEKKAYA, Galip AKHAN
Sayfalar 87 - 90

6.
Nonkonvulsiv Status Epileptikus
Nonconvulsive Status Epilepticus
Ebru AYKUTLU ALTINDAĞ, Betül BAYKAN
Sayfalar 91 - 100Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale