ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
1.
Sulbutiaminin Farede Akut Pentilenetetrazol ve Maksimal Elektroşok Epilepsi Modelleri Üzerindeki Konvulzan Etkilerinin Karşılaştırılması
A Comparison of the Convulsant Effect of Sulbutiamine on Acute Pentylenetetrazol- and Maximal Electroshock-Induced Seizure Models in Mice
Atilla Özcan ÖZDEMİR, Osman Oğuz ERDİNÇ, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 95 - 99

2.
Jüvenil Miyoklonik Epilepsi Sendromunda Tedaviye Dirençli Olguların Klinik ve Elektroensefalografi Özellikleri
Clinical and EEG Features of Therapy-Resistant Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy
Ebru AYKUTLU, Betül BAYKAN, Işın BARAL KULAKSIZOĞLU, Candan GÜRSES, Ayşen GÖKYİĞİT
Sayfalar 100 - 105

3.
İç Hastada Sodyum Valproat ile Tonik-Klonik Nöbetlerin Kötüleşmesi
Aggravation of Tonic-Clonic Seizures by Sodium Valproate in Three Patients
Aytaç YİĞİT
Sayfalar 106 - 108

4.
Fenitoin İntoksikasyonuna Bağlı Kısa Süreli Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu
Short-Term Psychotic Disorder associated with Phenytoin Treatment: A Case Report
Beyza Beyza ÇİFTÇİ, Cihat Cihat ÖRKEN, Kemal Kemal TUTKAVUL, Füsun ARSLAN, Hülya TİRELİ
Sayfalar 109 - 111

5.
Jeneralize Nöbetlerden Fokal Absans Nöbetlerine
From Generalized to Focal Absence Seizures
Gilles van LUIJTELAAR, Evgenia SITNIKOVA
Sayfalar 112 - 128

6.
Editöre Mektup

Sayfalar 129 - 130
Makale Özeti | Tam Metin PDFCopyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale