ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 1995
Özetleri Göster | << Geri
1.
EPİLEPSİDE MRI ÇALIŞMALARI
MRI STUDIES IN EPILEPSY
Jerome ENGEL
Sayfalar 5 - 9

2.
SUBKLİNİK EEG DEŞARJLARININ BİLİŞSEL ETKİLERİ: TEDAVİ İÇİN BİR GÖSTERGEMİ?
COGNITIVE EFFECTS OF SUB-CLINICAL EEG DISCHARGES: AN INDICATION FOR TREATMENT
C D BİNNİE
Sayfalar 10 - 11

3.
FRONTAL LOB EPİLEPSİSİ
FRONTAL LOBE EPILEPSY
Çiğdem ÖZKARA
Sayfalar 12 - 16

4.
TEMPORAL LOB DIŞI PARSİYEL EPİLEPSİDE SPECT
SPECT IN EXTRATEMPORAL PARTIAL EPILEPSY
Ahmet ÇALIŞKAN, Ayşe MUDUN, Ayşen GÖKYİĞİT, Betül BAYKAN-KURT, Seher ÜNAL, Sema CANTEZ
Sayfalar 17 - 22

5.
SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARA BAĞLI GELİŞEN EPİLEPSİ NÖBETLERİ
SEIZURES RELATED TO CEREBROVASCULAR DISEASES
Çiğdem ÖZKARA, Hayriye KÜÇÜKOĞLU, Hülya DEMİR, Nil YILMAZ, Sevim BAYBAŞ
Sayfalar 23 - 27

6.
MENTAL İŞLEVLERİN KOMPLEKS PARSİYEL VE SEKONDER JENERALİZE NÖBETLERİ OLAN HASTALARIN EEG KAYITLARINA ETKİLERİ
EFFECT MENTAL TASKING ON EEG RECORDING OF THE PATIENTS WITH COMPLEX PARTIAL AND SECONDARY GENERALIZED SEIZURES
Dilek ATAKLI, Dursun KIRBAŞ, Lütfü HANOĞLU, Nalan SOLAKOĞLU, Nazan KARAGÖZ, Sevim BAYBAŞ
Sayfalar 28 - 31

7.
KEDİDE AMİGDALOİD KİNDLİNG EPİLEPSİ NÖBETLERİNE PİRASETAMİN ETKİSİ
THE EFFECT OF PIRACETAM ON THE AMYGDALOID KINDLING SEIZURES IN THE CAT
Esat EŞKAZAN, Saadet Tekinşen ASLAN, Ümit SAYIN
Sayfalar 32 - 34

8.
SOLUK TUTMA NÖBETLERİYLE BAŞLAYAN ATİPİK BİR İNFANTİL NÖROAKSONAL DİSTROFİ OLGUSU
A CASE OF INFANTILE NEUROXANAL DYSTROPHY WITH BREATHHOLDING SPELLS
Aydın SAV, Aysın DERVENT, Barış KORKMAZ, Cengiz YALÇINKAYA, Göksel SOMAY, Özlem KURTKAYA
Sayfalar 35 - 37

9.
HRİSTİYAN, YAHUDİ VE İSLAM DİNLERİNE GÖRE EPİLEPSİ: GENEL BAKIŞ
EPILEPSY ACCORDING TO THE CHRISTIAN, JEWISH AND ISLAMIC RELIGIONS: AN OVERVIEW
Anna Vanzan PALADIN
Sayfalar 38 - 41

10.
EPİLEPSİ VE HALK SAĞLIĞI
EPILEPSY AND PUBLIC HEALTH
Baki ARPACI
Sayfalar 42 - 44Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale