ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

"DÖRT POZİSYONU'NUN SEKONDER JENERALİZE TONİK-KLONİK NÖBETLERDE LATERALİZAN DEĞERİ [Epilepsi]
Epilepsi. 2000; 6(2): 89-93

"DÖRT POZİSYONU'NUN SEKONDER JENERALİZE TONİK-KLONİK NÖBETLERDE LATERALİZAN DEĞERİ

Christoph BAUMGARTNER1, Hikmet YILMAZ1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Amaç: Parsiyel nöbetlerin sekonder jeneralizasyonu sırasında, tonik faz süresince bir üst ekstremitenin tonik ekstansiyonu ile diğer üst ekstremitenin dirsekten fleksiyon yaparak ekstansiyondaki ekstremiteyi yakalamak ister şeklinde "4" şekline benzeyen bir postür gözlenebilir. Bu çalışmada, "4 pozisyonu"nun ilaç tedavisine dirençli lokalizasyonla ilişkili sekonder jeneralize tonik-klonik nöbetlerdeki (SJTKN) tanı değerini araştırdık. Hastalar ve Yöntemler: Hastaların klinik bilgilerinden habersiz ve "4 pozisyonu" görünümüne özel bir dikkat göstererek 62'si temporal lob epilepsili (TLE),18'i ekstra-temporal lob epilepsili (ETLE) 80 olgunun 149 SJTKN'sinin retrospektif olarak video-teyp analizlerini yaptık.Bulgular: "Dört pozisyonu" tüm nöbetlerin %60.4'ünde oluştu ve olguların %96.7'sinde nöbetin başladığı hemisfer ile kontralateral ilişki gösterdi. Başka birşeye gereksinim duyulmaksızın başarılı bir klinik lateralizasyon yapılabilmesi (doğru tahmin yapabilme=DTY) değeri %58.4 bulundu. "Dört pozisyonu"nun görülme sıklığı TLE'de %53.7 (DTY=%50.9), ETLE'de %78.0 (DTY %78.0) idi. Sonuç: "Dört pozisyonu"nun cerrahi adayı olguların değerlendirilmesinde yardımcı olabileceğine ve ilaç tedavisine dirençli lokalizasyonla ilişkili SGTKN'lerde ek lateralizan bilgiler sağlayacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: KOL/FİZYOPATOLOJİ; DİSTONİ/ETYOLOJİ; ELEKTROENSELALOGRAFİ; EPİLEPSİ, TONİK-KLONİK/FİZYOPATOLOJİ; LATERALİTE; POSTÜR; NÖBET/TANI; VİDEO KAYDI


THE LATERALIZING VALUE OF THE "FIGURE 4 SIGN'" IN SECONDARILY GENERALIZED TONIC-CLONIC SEIZURES

Christoph BAUMGARTNER1, Hikmet YILMAZ1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Objectives: A striking tonic limb posturing may occur during secondary generalization of partial seizures, with one elbow being extended while the other is flexed. This posturing is called the "figure 4 sign" because of its resemblance to figure 4. This study sought to determine the lateralizing value of the "figure 4 sign" in the secondarily generalized tonicclonic seizures (SGTCSs) in patients with medically refractory localization-related epilepsy.Patients and Methods: Blinded to clinical details, we performed a retrospective videotape analysis of 149 SGTCSs in 80 patients with temporal lobe (TLE) (n=62) and extratemporal lobe epilepsies (ETLE) (n=18), special attention being paid to the "figure 4 sign."Results: "Figure 4 sign" occurred in 60.4% of all seizures. It exhibited a contralateral relationship in 96.7% with the hemisphere involved in seizure onset. The positive predictive value (PPV), that is, achievement of a successful clinical lateralization without any other means, was found as 58.4%. Its frequency was 53.7% in TLE (PPV=50.9%) and 78.0% in ETLE (PPV=78.0%).Conclusions: The "figure 4 sign" can be instrumental in patients who are candidates for surgery and it may provide additional lateralizing information on SGTCSs in medically refractory localization-related epilepsy.

Keywords: ARM/PHYSIOPATHOLOGY; DYSTONIA/ETIOLOGY; ELECTROENCEPHALOGRAPHY; EPILEPSY, TONIC-CLONIC/ PHYSIOPATHOLOGY; LATERALITY; POSTURE; SEIZURES/DIAGNOSIS; VIDEOTAPE RECORDING


Christoph BAUMGARTNER, Hikmet YILMAZ. THE LATERALIZING VALUE OF THE "FIGURE 4 SIGN'" IN SECONDARILY GENERALIZED TONIC-CLONIC SEIZURES. Epilepsi. 2000; 6(2): 89-93


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale