ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Dirençli Epilepsilerde Vagal Sinir Stimülasyonu Etkinliği [Epilepsi]
Epilepsi. 2014; 20(1): 23-28 | DOI: 10.5505/epilepsi.2014.98698  

Dirençli Epilepsilerde Vagal Sinir Stimülasyonu Etkinliği

Mecbure Nalbantoğlu1, Çiğdem Özkara1, Naz Yeni1, Veysi Demirbilek1, Cengiz Yalçınkaya1, Şakir Delil1, Taner Tanrıverdi2, Mustafa Uzan2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Vagal Sinir Stimülasyonu (VNS), tedaviye dirençli epilepsi hastalarında uygulanan, vagal sinirin ekstrakraniyal bölümünün uyarımına dayanan, alternatif bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada medikal tedaviye dirençli olup VNS uygulanan hastalar gözden geçirilerek sonuçları değerlendirilmiştir.
YÖNTEMLER: 2005 yılından Haziran 2013 tarihine kadar kliniğimizde takip edilen VNS uygulanmış hastalar gözden geçirilmiştir. Hastaların demografik ve klinik ozellikleri ve VNS sonrası nöbet sonlanımı değerlendirilmiştir.
BULGULAR: VNS uygulaması yapılan 35 hasta (24 erkek, 11 kadın ), yaş ortalaması 13.7 yıl + 8.2 (7-40 yıl) çalışmaya dahil edilmiştir. Ortalama VNS takılma yaşı 17.17 yıl + 8.4 (4- 35 yıl), VNS uygulanması sonrası ortalama takip süresi 26 ay + 19.2 (3- 84 ay) olarak hesaplanmıştır. Hastaların %48.5’i parsiyel nöbetler geçirmektedir. Hastaların %80’i tedaviye yanıtlı, %20’si yanıtsız grupta yer almaktadır.
SONUÇ: Vagal Sinir Stimülasyonu, dirençli epilepsi hasta grubunda nöbet sıklığı ve şiddetinin hafifleyebilmesi, kognitif ve davranışsal iyileşme sağlayabilmesi ile hastaların yaşam kalitelerini arttırabilen alternatif bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Vagal sinir stimülasyonu, VNS, dirençli epilepsi


Efficacy of Vagus Nerve Stimulation in Patients with Drug Resistant Epilepsy

Mecbure Nalbantoğlu1, Çiğdem Özkara1, Naz Yeni1, Veysi Demirbilek1, Cengiz Yalçınkaya1, Şakir Delil1, Taner Tanrıverdi2, Mustafa Uzan2
1Department Of Neurology, Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Vagal Nerve Stimulation (VNS), is an adjunctive therapy approved for use in patients with refractory epilepsy, based on stimulation of the exctracranial part of the vagus nerve. In this study, we provide an analysis of seizure outcomes after VNS implantation for pharmacologically resistant epilepsy patients.
METHODS: We reviewed all patients who had VNS implantation in our center from 2005 to June 2013. Patient outcomes were evaluated using the VNS-specific outcome scale.
RESULTS: This study consisted of 35 patients; 24 male (68.57%) and 11 females (31.42%). The mean age of patients was 13.7 years + 8.2 (7-40 years). The mean age at VNS implantation was 17.17 years + 8.4 (4- 35 years). The mean duration of VNS therapy was 26 months + 19.2 (3- 84 months). The 80% of our patients were in the responders, 20% of them were in the nonresponders group.
CONCLUSION: Vagal nerve stimulation, is an alternative treatment approach. Given the potential for cognitive, behavioural improvement with or without improved seizure control, VNS may be considered in the course of treatment of refractory epilepsy.

Keywords: vagal nerve stimulation, VNS, refractory epilepsy


Mecbure Nalbantoğlu, Çiğdem Özkara, Naz Yeni, Veysi Demirbilek, Cengiz Yalçınkaya, Şakir Delil, Taner Tanrıverdi, Mustafa Uzan. Efficacy of Vagus Nerve Stimulation in Patients with Drug Resistant Epilepsy. Epilepsi. 2014; 20(1): 23-28

Sorumlu Yazar: Çiğdem Özkara, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale