ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Vagal Sinir Stimülatörü İmplantasyonu Sonrası Görülen Lead Kırıkları [Epilepsi]
Epilepsi. 2019; 25(3): 136-140 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.97659  

Vagal Sinir Stimülatörü İmplantasyonu Sonrası Görülen Lead Kırıkları

Ahmet Eren Seçen1, Ayfer Aslan2, Erkut Baha Bulduk3, İrem Yıldırım4, Ayşe Serdaroğlu5, Gökhan Kurt6
1Beyin Cerrahisi Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Beyin Cerrahisi Kliniği, Şırnak Devlet Hastanesi, Şırnak, Türkiye
3Beyin Cerrahisi Kliniği, Eskişehir Devlet Hastanesi, Eskişehir, Türkiye
4Nöroloji Kliniği, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
5Çocuk Nöroloji Kliniği, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
6Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Vagal sinir stimülatörü, tıbbi tedaviye dirençli epilepsilerde kullanılan etkin bir tedavi seçeneğidir. Cerrahi komplikasyon riskleri olduğu gibi cihaza bağımlı riskleri de mevcuttur. Bu çalışmamızda, cihaz bağımlı komplikasyonlardan lead kırıklarına dikkat çekmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2005–Mart 2015 tarihleri arasında kliniğimizde vagal sinir stimülatörü implantasyonu yapılan hastalar tarandı ve hastalardan lead kırıkları olanlar bu çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Kliniğimizde 170’in üzerinde hastaya vagal sinir stimülatörü implantasyonu yapılmış olup bunların 11 tanesinde lead kırığı saptandı. Hepsi revizyon cerrahisine alındı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lead kırıkları çok sık görülmese de cihaz bağımlı komplikasyonların %11’ini oluşturmaktadır. Nöbet şiddetinin yüksek, frekansının sık olması, nöbetlerin uzun sürmesi ve travmalar bu kırıklara neden olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, lead kırıkları; vagus sinir stimülatörü


Lead Fractures after Vagal Nerve Stimulator Implantation

Ahmet Eren Seçen1, Ayfer Aslan2, Erkut Baha Bulduk3, İrem Yıldırım4, Ayşe Serdaroğlu5, Gökhan Kurt6
1Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, Şırnak State Hospital, Şırnak, Turkey
3Department of Neurosurgery, Eskişehir State Hospital, Eskişehir, Turkey
4Department of Neurology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
5Department of Pediatric Neurology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
6Department of Neurosurgery, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Vagal nerve stimulator is an effective treatment option for the medical treatment of the resistant-epilepsies. Surgical complication risks, as well as device-dependent risks, are also present. In this study, we aimed to draw attention to lead fractures from device-dependent complications.
METHODS: Between March 2005 and March 2015, patients who had vagal nerve stimulator implantation were screened in our clinic, and patients with lead fractures were included in this study.
RESULTS: Vagal nerve stimulator implants were implanted to over 170 patients in our clinic, and 11 of them were found to have lead fractures. They were all taken to revision surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although lead fractures are not common, they form 11% of the device-dependent complications. High seizure severity, frequent frequency, long seizures and trauma may cause lead fractures.

Keywords: Complication, lead fractures; vagus nerve stimulator


Ahmet Eren Seçen, Ayfer Aslan, Erkut Baha Bulduk, İrem Yıldırım, Ayşe Serdaroğlu, Gökhan Kurt. Lead Fractures after Vagal Nerve Stimulator Implantation. Epilepsi. 2019; 25(3): 136-140

Sorumlu Yazar: Erkut Baha Bulduk, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale