ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR VE ALLERJİK DERİ REAKSİYONLARI [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(3): 113-116

ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR VE ALLERJİK DERİ REAKSİYONLARI

Arzu DENİZBAŞI1, Esat EŞKAZAN1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji AD

Bu çalışmada antiepileptik tedavi uygulanmış 4514 hastada (2047 kadın ve 2467 erkek) saptanan deriye ait allerjik reaksiyonlar incelenmiştir. Sıklıkla eriteni, ekzantem ve morbiliform döküntüler ve bazen eksfoliativ dermatit şeklinde olan bu reaksiyonların dağılımı cinsiyet ve kullanılan ilaçlar dikkate alınarak ve retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalarda fenitoin, karbamazepin, valproik asid (veya sodyum valproal) fenobarbital, preparatları monoterapi ya da politerapi, lamotrijin ve vigabatrin preparatları ise daima politerapi şeklinde kullanılmıştır. Tedavi sırasında saptanan deriye ait erken aşırı duyarlılık reaksiyonlarının tüm hastalardaki görülme sıklığı, fenitoin için % 1.34, karbamazepin için % 2.63, valproat (valproik asit) için % 0.39, fenobarbital için % 0.17 ve lamotrijin için % 3.64 olarak bulunmuştur. Vigabatrin alan 63 olguda aşırı duyarlılık reaksiyonuna rastlanmamıştır. Tüm allerjik olguların cinsiyet açısından dağılımı 2047 kadın hastada % 1.7 (35 olgu) ve 2467 erkek hasta % 0.73 (18 olgu) olarak bulunmuş ve bu farkın istatistik olarak anlamlı olduğu (Khi kare=9.263; p<0.01) saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR (AEİ), ALLERJİK DERİ REAKSİYONLARI, EPİLEPTİK HASTALAR


ANTIEPILEPTIC DRUGS AND CUTANEOUS ALLERGIC REACTIONS

Arzu DENİZBAŞI1, Esat EŞKAZAN1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji AD

In this study, the distribution of cutaneous allergic reactions occurring as adverse effects observed in 4514 patients (2047 female and 2467 male) receiving antiepileptic therapy is examined with reference to the sex and the drug used. Our patients used phenytoin, carbamazepine, valproic acid, phenobarbitone, vigabatrin, and lamotrigine either alone or in combination. The incidences of hypersensitivity reactions observed as various skin eruptions (erythematous, morbilliform and exanthematic rashes and exfoliative dermatitis) in both sexes were as follows: 1.34 % for phenytoin, 2.63 % for carbamazepine, 0.39 % for valproic acid, 0.17 % for phenobarbitone, and 3.64 % lamotrigine. In female patients these incidences were 2.58 %, 3.58 %, 0.42 %, 0.19 %; and 5.88 % respectively. In male patients these incidences, were 0.46 %, 1.82 %, 0.38 %, 0.16 %, and 2.63 % respectively. No hypersensitivity reactions, so far, were observed during vigabatrin therapy. When we correlated the sex of the patients and the rate of the allergic cases, we found out that 35 female and 18 male patients had these reactions corresponding to 1.70 % and 0.73 % respectively and 1.17 %for our total group of patients.

Keywords: ANTIEPILEPTIC DRUGS (AED), CUTANEOUS ALLERGIC REACTIONS, EPILEPTIC PATIENTS


Arzu DENİZBAŞI, Esat EŞKAZAN. ANTIEPILEPTIC DRUGS AND CUTANEOUS ALLERGIC REACTIONS. Epilepsi. 1995; 1(3): 113-116


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale