ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Tedavisi Sırasında Lamotrijin Ekleme ile Ortaya Çıkan Sanrılar [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(2): 72-74 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.97269  

Epilepsi Tedavisi Sırasında Lamotrijin Ekleme ile Ortaya Çıkan Sanrılar

Murat Eren Özen1, Musrafa Çelik2, Aysun İlhan2
1Özel Adana Hastanesi
2Adıyaman Ünivesitesi

Epilepsi ruhsal bozukluklarla birlikte görülebilir, bununla beraber epileptik ataklar ve antiepileptik ilaçlar epilepsisi olan hastalarda bilişsel ve ruhsal bozuklukların gelişiminde sorumlu tutulabilmektadır. Bazı epileptik ataklar, depresif semptomlar dahil duygudurum bozukluklarına eşlik edebilir. Yirmi üç yaşında, sekiz yıllık parisyel başlangıçlı epilepsi öyküsü olup karbamazepin ve okskarbazepin alırken kontrolden çıkan ve kardeşinde bipolar bozukluk olan 23 yaşındaki erkek hastaya depresif semptomlarının da olması nedeniyle lamotrijin (LTG) eklenmiş ve kademeli olarak günde 2x100 mg dozuna çıkartılmış, 200 mg/g dozunda, hastada komşuları tarafından takip edildiği ve dinlendiği yönünde paranoid sanrılar çıkmış, LTG’nin 150 mg/g dozuna düşürüldüğümde psikiyatrik bulgu ve belirtiler kaybolmuştur. Lamotrijinin azaltılmasından sonraki bir hafta içinde hezeyanların hafiflemesi ve giderek kaybolması nedeniyle psikiyatrik bir tedavi planlanmadı. Literatürde bildirilen benzer olgular gibi olan bu olguda da genellikle LTG dozunun hızlı artırılması sonucunda psikotik ataklara ve pikiyatrik sunumların başlamasına neden olabileceğini ve ayrca birlikte kullanılan tedavilerin LTG serum seviyelerinde artışa neden olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut psikoz, bipolar bozukluk, hezeyan, epilepsi; lamotrijin.


A Case of Delusion During Epilepsy Treatment Following Lamotrigine Add-On

Murat Eren Özen1, Musrafa Çelik2, Aysun İlhan2
1Private Adana Hospital
2University Of Adıyaman

Epilepsy may appear in comorbidity with other neurological disorders. Nevertheless, epileptic seizures and antiepileptic drugs may be responsible for the development of cognitive dysfunctions and mental disorders. Some epileptic seizures may develop with mood disorders, including depressive symptoms. Described in the present report is the case of a 23-year-old male patient with an 8-year history of partial epilepsy and a familial history of bipolarity. He had been treated for partial-onset seizures with carbamazepine and oxcarbazepine, and lamotrigine (LTG) was gradually added to treat depressive symptoms, reaching a twice-daily dosage of 100 mg. The patient developed paranoid delusions involving his neighbors, delusions which subsided after dosage was decreased to 150 mg/day. Seizure control was good, and psychiatric symptoms resolved when the dosage was decreased. Psychotic episodes resulting from rapid increase in LTG serum level has been documented.

Keywords: Acute psychosis, bipolar disorder, epilepsy, delusion; lamotrigine.


Murat Eren Özen, Musrafa Çelik, Aysun İlhan. A Case of Delusion During Epilepsy Treatment Following Lamotrigine Add-On. Epilepsi. 2016; 22(2): 72-74

Sorumlu Yazar: Murat Eren Özen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale