ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

İmmünoterapiye Yanıtlı Epilepsiler: Genel Klinik Özellikler, Sık Saptanan Antikorlar ve Tedavi Çalışmaları [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(Suppl. 1): 37-45 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.96268  

İmmünoterapiye Yanıtlı Epilepsiler: Genel Klinik Özellikler, Sık Saptanan Antikorlar ve Tedavi Çalışmaları

Esme Ekizoğlu, Betül Baykan
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Epilepside immünite ve enflamasyonun rolü üzerinde uzun zamandır durulmakta olup, son yıllarda özellikle geleneksel antiepileptik ilaçlara dirençli olgularda birtakım nöronal antijenlere karşı gelişen antikorların saptanması ile “otoimmün epilepsi” kavramı doğmuştur. Otoimmün etiyolojiden şüphelenilen olgularda immün tedavinin başarılı olduğu görülmüştür. Bu yazıda otoimmün boyutu bilinen epilepsi tablolarının yanısıra, son yıllarda önemi artan immüntedaviye yanıtlı nöronal otoantikorlarla ilişkili tablolar ve tedavi seçenekleri özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, immün tedavi; otoantikorlar; otoimmünite.


Immunotherapy Responsive Epilepsies: General Clinical Features, Commonly Detected Antibodies and Treatment Studies

Esme Ekizoğlu, Betül Baykan
Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Neurology Department, Istanbul, Turkey

The role of immunity and inflammation in epilepsy has long been considered and in recent years, discovery of some antibodies against to various neuronal antigens especially in cases refractory to conventional anti-epileptic drugs raised the concept of “autoimmune epilepsy”. Immunotherapy may lead to significant benefits in cases with suspicion of autoimmune etiology. In this paper, epileptic pictures with a known autoimmune aspect as well as those pictures with recent increased awareness due to the discovery of neuronal auto-antibodies responding to immunotherapies and their management options are summarized.

Keywords: Epilepsy, immunotherapy; autoantibodies; autoimmunity.


Esme Ekizoğlu, Betül Baykan. Immunotherapy Responsive Epilepsies: General Clinical Features, Commonly Detected Antibodies and Treatment Studies. Epilepsi. 2016; 22(Suppl. 1): 37-45

Sorumlu Yazar: Esme Ekizoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale