ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Vagal Sinir Stimülasyonu ve Hasta Seçimi [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(1): 63-67 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.96168  

Vagal Sinir Stimülasyonu ve Hasta Seçimi

Semai Bek1, Ersin Erdoğan2, Zeki Gökçil1
1Gata Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Vagal sinir stimulasyonu (VNS) tedaviye dirençli epilepsilerde uygulama alanı olan bir yöntemdir. Bugün için epilepsi cerrahisi yapılamayan, yapılsa da başarısız olmuş hastalarda uygulanmaktadır. Bir meta-analizin sonuçlarına baktığımızda yaklaşık olarak hastaların %50’sinde nöbet sıklığında >%50 azalma, %24’ünde nöbet sıklığında <%50 azalma, %24’ünde nöbet sıklığında azalma olmadığı (veya artış olduğu) saptanmıştır. Bu yazıda VNS uygulama endikasyonları ve hasta sonuç ve takipleri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, dirençli epilepsi; nervus vagus; stimülasyon.


Vagal Nerve Stimulation and Patient Selection

Semai Bek1, Ersin Erdoğan2, Zeki Gökçil1
1Department Of Neurology, GATA Medical Faculty, Ankara
2Ufuk University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Ankara

Vagal nerve stimulation (VNS) is a technique applied in patients with intractable epilepsy. Patients who are not eligible to epilepsy surgery and those who are accepted as failure after surgery are candidates for VNS. A meta analysis revealed that 50% of the patients have a >50% seizure reduction, 24% of them have <50% seizure reduction and 24% have no change (or even increase) in their baseline seizure frequencies. In this paper, indications for VNS and outcome and follow up the patients are discussed.

Keywords: Epilepsy, intractability, nervus vagus, stimulation.


Semai Bek, Ersin Erdoğan, Zeki Gökçil. Vagal Nerve Stimulation and Patient Selection. Epilepsi. 2012; 18(1): 63-67

Sorumlu Yazar: Semai Bek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale