ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Cerrahisinde Uygulanan Cerrahi Yöntemler [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(1): 45-52 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.94840  

Epilepsi Cerrahisinde Uygulanan Cerrahi Yöntemler

Neşe Dericioğlu1, Nejat Akalan2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Epilepsi cerrahisinde amaç hastanın nöbetlerini durdurmak veya olabildiğince azaltmak, bunu yaparken hastada ek nörolojik defisit oluşturmamak ve hastanın hayat kalitesini yükseltmektir. Günümüzde bu amaçla sıklıkla uygulanan cerrahi yöntemler temporal lob cerrahisi, ekstratemporal neokortikal rezeksiyon, multilober rezeksiyon, hemisferektomi, lezyonektomi, korpus kallozotomi ve multipl subpial transeksiyondur. Farklı yöntemlerin kullanım alanları, komplikasyonları vb. hakkındaki klinik bilgiler metinde açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi cerrahisi, hemisferektomi; korpus kallozotomi; lezyonektomi; multilober rezeksiyon; multipl subpial transeksiyon; neokortikal rezeksiyon; temporal lobektomi.


Surgical Methods in Epilepsy Surgery

Neşe Dericioğlu1, Nejat Akalan2
1Department Of Neurology, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara
2Department Of Neurosurgery, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara

The aim of epilepsy surgery is to eliminate or substantially decrease seizure frequency while avoiding additional neurological deficits and improving patients’ quality of life. Today the most frequently applied surgical techniques include temporal lobe surgery, extratemporal neocortical resection, multilobar resection, hemispherectomy, lesionectomy, corpus callosotomy and multiple subpial transection. Information regarding indications, complications etc. of different techniques is provided in the text.

Keywords: Epilepsy surgery, hemispherectomy; corpus callosotomy; lesionectomy; multilobar resection; multiple subpial transection; neocortical resection; temporal lobectomy.


Neşe Dericioğlu, Nejat Akalan. Surgical Methods in Epilepsy Surgery. Epilepsi. 2012; 18(1): 45-52

Sorumlu Yazar: Neşe Dericioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale