ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

İntrakraniyal Kortikal Lezyona Bağlı Volvüler Epileptik Nöbet Olgusu [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(3): 201-204 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.94834  

İntrakraniyal Kortikal Lezyona Bağlı Volvüler Epileptik Nöbet Olgusu

Helin Cansu Serindağ1, Fulya Eren1, Eda Çoban2, Günay Gül1, Aysun Soysal1
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Volvuler epileptik nöbet hastanın bir çember çizerek yürümesiyle karakterizedir ve nadir görülen bir nöbet çeşididir. Fokal epileptik aktivite sebebiyle ortaya çıkar. Adversif nöbetlerle beraber olabilir ancak ayrı bir nöbet semiyolojisi olarak değerlendirilir. Primer epileptik sendroma bağlı olarak ya da intrakraniyal lezyona sekonder olarak ortaya çıkabilir. Volvuler nöbet, çoğunlukla frontal lob lezyonlarına bağlı ortaya çıkmakla beraber; temporal, parietal ya da oksipital lob lezyonlarına bağlı da gelişebilir. Bu yazıda, 55 yaşında intrakraniyal lezyona bağlı volvüler epileptik nöbetleri başlayan, altta yatan sebebi otoimmünite olarak değerlendirerek dirençli nöbetlerini kontrol altına aldığımız bir olgunun sunulması amaçlanmıştır.Yeni başlangıçlı nöbetlerin altında otoimmün etiyoloji yatabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: volvuler nöbet, volvuler epilepsi, otoimmün epilepsi


A Case of Volvular Epileptic Seizure Associated with Intracranial Cortical Lesion

Helin Cansu Serindağ1, Fulya Eren1, Eda Çoban2, Günay Gül1, Aysun Soysal1
1Bakırkoy Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Education and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul
2Bagcilar Education and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul

Volvular epileptic seizure is characterized by walking repetitively in small circles and it is a rare kind of seizure. It is a result of focal epileptic activity. It could coexist with adversive seizures but it is considered as a separate seizure semiology. Volvular seizures may occur due to primary epileptic syndrome or secondary to an intracranial lesion. Volvular seizures are mostly seen in frontal lobe lesions, whereas it can be associated with temporal, parietal or occipital lesions. We report a case who has volvular epilepsy started at age of 55 due to an intracranial lesion which we considered and treated as an autoimmune lesion and controlled his resistant epilepsy. New onset epileptic seizures can be caused by autoimmune etiology.

Keywords: volvular seizure, volvular epilepsy, autoimmune epilepsy


Helin Cansu Serindağ, Fulya Eren, Eda Çoban, Günay Gül, Aysun Soysal. A Case of Volvular Epileptic Seizure Associated with Intracranial Cortical Lesion. Epilepsi. 2021; 27(3): 201-204

Sorumlu Yazar: Helin Cansu Serindağ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale