ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Hormonlar ve Antiepileptik İlaçlar Arasındaki İlişki [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(1): 51-59 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.93898  

Hormonlar ve Antiepileptik İlaçlar Arasındaki İlişki

Ibrahim Bora
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa

Epilepsi ve antiepileptik ilaçlar (AEİ), hormonal ve nöroendokrin sistemi etkilemektedir ve üreme sistemi ile kompleks bir ilişki içersindedirler. Hormonal ve nöroendokrin değişiklikler nöbet eşiğinde değişikliğe (katamenial epilepsi) yol açabilmekte, seksüel ve üreme fonksiyonlarında, kemik sağlığında, tiroid fonksiyonlarında bozulmaya ve obezite gibi komorbid durumlara yol açabilmektedir. Seksüel fonksiyonlarda bozulma yaşam kalitesi üzerine çok ciddi bir yan etkidir ve epilepsili erkeklerde önemli bir sağlık endikatörüdür. Cinsel fonksiyon değişiklikleri genel popülasyon ile karşılaştırıldığında epilepsili erkeklerde çok daha sıklıkla görülmektedir. AEİ’lar seks steroid hormonlarının sentezini, metabolizmasını ve biyoyararlılığını değiştirerek endokrin fonksiyon bozukluklarına neden olurlar. Epilepsili kadınların ortalama %30 kadarı üreme ile ilişkili fonksiyon bozukluklarına sahiptir. Hem epileptik deşarjlar hem de AEİ’lar hipotalamik-pituiter-gonadal aksın santral ve periferik kontrolunun bozulmasına yol açmakta ve bunun sonucu olarak epilepsili hastalarda antiepileptik tedavi başlanılması ve takip edilmesi esnasında bu açıdan önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaç, hormon; nöroendokrin sistem.


The Connection Between Hormones and Antiepileptic Drugs

Ibrahim Bora
Departman of Neurology, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey

Epilepsy and antiepileptic medicine (EAM) has an effect on hormonal and neuroendocrine system and also it there is complex connection between these and reproduction system. Hormonal and neuro endocrine changes may cause a shift in seizure threshold and may result in comorbid diseases like, sexual and reproductive problems, deterioration in thyroid functions and obesity. Sexual dysfunctioning is a critical side effect on quality of life and it is a crucial health indicator for males with epileptic history. Endocrine dysfunctioning related to reproductively are observed more in women with epilepsy compared to healthy population. 30% of women with epilepsy have reproduction related functional deterioration. Both epileptic discharges and EAM usage result in deterioration in central and peripheral control of hypothalamic pituitary gonadal axis and as a result start of a treatment and follow up process gains importance for epileptic patients.

Keywords: Antiepileptic drug, hormone; neuroendocrine system.


Ibrahim Bora. The Connection Between Hormones and Antiepileptic Drugs. Epilepsi. 2018; 24(1): 51-59

Sorumlu Yazar: Ibrahim Bora, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale