ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Antiepileptik İlaçların Kemik Yoğunluğuna ve Metabolizmasına Etkileri [Epilepsi]
Epilepsi. 2017; 23(1): 1-6 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.93723  

Antiepileptik İlaçların Kemik Yoğunluğuna ve Metabolizmasına Etkileri

Zeynep Aydın Özemir, Ayşe Destînâ Yalçın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Epilepsi ve epilepsi tedavisine yönelik ilaçların kemik mineralizasyonunu ve kalsiyum metabolizmasına etki ettiğine dair kanıtlar giderek artmaktadır. Klasik (fenobarbital, karbamazepin, VPA vs) ve bazı yeni antiepileptik ilaçlar (okskarbazepin, gabapentin) ile belirgin kemik mineral yoğunluğunda azalma birçok çalışmada gösterilmiştir. Kalsiyum metabolizmasındaki anormalilerin bazı antiepileptiklerin sitokrom P450 enzim sistemini indükleyici etkileri ve böylece D vitamini düzeylerini azaltmaları ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ancak VPA gibi bu sistemi baskılayan veya bu sisteme etki etmeyen antiepileptiklerin vitamin D metabolizmasına nasıl etki ettikleri bilinmemektedir. Bu yazıda, klasik ve yeni antiepileptik ilaçların kemik sağlığı ve kalsiyum metabolizmasına etkileri gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, kalsiyum metabolizması, kemik mineral yoğunluğunda azalma.


The Effects of Antiepileptic Drugs on Bone Density and Metabolism

Zeynep Aydın Özemir, Ayşe Destînâ Yalçın
University of Health Sciences, Ümraniye Research and Education Hospital, Department of Neurology

Proof that epilepsy and antiepileptic drugs affect bone mineral metabolism has increased. It has been demonstrated in many studies that both classic (e.g., phenobarbital, carbamazepine, valproate) and new antiepileptic drugs (e.g., oxcarbamazepine, gabapentin) decrease bone metabolism. Abnormalities in calcium metabolism often occur as result of inducing the cytochrome p450 enzyme system, and thus decreasing vitamin D level. However, the reason some antiepileptic drugs that suppress (e.g., valproate) or have no effect on this system also affect vitamin D metabolism is not known. In this article, the effect of classic and new antiepileptic drugs on bone health and calcium metabolism is reviewed.

Keywords: Antiepileptic drugs, calcium metabolism, decrease in bone mineral density.


Zeynep Aydın Özemir, Ayşe Destînâ Yalçın. The Effects of Antiepileptic Drugs on Bone Density and Metabolism. Epilepsi. 2017; 23(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Zeynep Aydın Özemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale