ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

ERİŞKİNLERDE EPİLEPSİ CERRAHİSİ VE NÖROPSİKOMETRİK DEĞERLENDİRME [Epilepsi]
Epilepsi. 1996; 2(3): 123-126

ERİŞKİNLERDE EPİLEPSİ CERRAHİSİ VE NÖROPSİKOMETRİK DEĞERLENDİRME

Lütfü HANOĞLU1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği

Günümüzde epilepsi tedavisinde cerrahi yaklaşım giderek önemi artan bir alan haline gelmektedir. Epilepsi cerrahisine hazırlık sürecinin önemli bir basamağını nöropsikometrik değerlendirme oluşturmaktadır. Bu yazıda epilepsi cerrahisine hazırlık amacıyla yapılan nöropsikometrik incelemenin amaçlan, değerlendirilmesi, prosedür ve hazırlığa katkıları gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: EPİLEPSİ CERRAHİSİ, NÖROPSİKOMETRİK DEĞERLENDİRME


EPILEPSY SURGERY AND NEUROPSYCHOLOGICAL EVALUATION IN ADULTS

Lütfü HANOĞLU1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği

Surgical interventions in the management of epilepsy, have gained importance in recent years. In an epileptic patient regarded as a candidate for surgery, neuro-psychological evaluation is an essential part of the preparatory presurgical procedure. In this article, the aim of the presurgical neuropsychological evaluation, interpretation of neuropsychometric test results and their relevance to the presurgical procedure are reviewed.

Keywords: EPILEPSY SURGERY, NEUROPSYCHOLOGICAL EVALUATION


Lütfü HANOĞLU. EPILEPSY SURGERY AND NEUROPSYCHOLOGICAL EVALUATION IN ADULTS. Epilepsi. 1996; 2(3): 123-126


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale