ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsi Hastalarında Menstrüel Siklus Bozuklukları ve Polikistik Over Sendromu [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(1): 13-22 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.93064  

Epilepsi Hastalarında Menstrüel Siklus Bozuklukları ve Polikistik Over Sendromu

Arzu Koç Bebek
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İstanbul

Epilepsili kadınlarda genel popülasyona göre reprodüktif endokrin hastalıklar daha sık görülmektedir. Bu bozukluklar içinde polikistik over sendromu ya da sendromun komponentlerinden oligo-amenore, hiperandrojenemi ve overlerde polikistik değişiklikler, hipotalamik amenore ve hiperprolaktinemi en sık görülen bozukluklardır. Polikistik over sendromunun etiyolojisi kompleks olup, epilepsi hastalığı ve valproat başta olmak üzere uygulanan antiepileptik ilaçlarla ilişkilidir. Özellikle temporolimbik bölgedeki epileptik elektriksel deşarjların hipofizer ve gonadal hormon sekresyonunda değişikliklere yol açtığı ve reprodüktif disfonksiyona neden olduğu gösterilmiştir. Antiepileptik ilaçların seks steroidlerinin ve bağlandıkları proteinlerin metabolizmalarını değiştirerek farklı etkileri olabilmekte ve sekonder komplikasyonlara yol açabilmektedir. Özellikle enzim indüksiyonu yapan antiepileptik ilaçlarla (EİYAEİ) seks steroid hormonlarının metabolizmasındaki değişim, enzim indüksiyonu yapmayan ilaçlara göre daha belirgindir. Enzim indüksiyonu yapmayan ilaçlar arasında valproatın direkt olarak ovaryen androjen üretimine veya seks hormonlarının disfonksiyonuna etkisi gösterilmiştir. Yeni antiepileptik ilaçlardan okskarbazepin, lamotrijin ve levetirasetamın reprodüktif sistem üzerine belirgin yan etkileri bildirilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, polikistik over sendromu; reprodüktif endokrin hastalık.


Menstrual Cycle Disorders and Polycystic Ovary Syndrome in Patients With Epilepsy

Arzu Koç Bebek
Department of Obstetrics and Gynecology, Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Reproductive endocrine disorders are more frequent in woman with epilepsy than in the general population. These disorders include polycystic ovary syndrome (PCOS) and its components, oligo-amenorrhoea, hyperandrogenism, polycystic changes in the ovaries, hypothalamic amenorrhoea, and hyperprolactinemia. The etiology of PCOS is complex and includes epilepsy itself, as well as the administration of antiepileptic drugs (AEDs), especially valproate. It has been proposed that epileptic electrical discharges, particularly in the temporolimbic area, alter the secretion of pituitary and gonadal hormones, thus resulting in reproductive dysfunction. AEDs may have a variety of influences on the metabolism of some sex hormones and their binding proteins that may result in secondary complications. In particular, enzyme-inducing antiepileptic drugs, rather than non-EIAEDs (NEIAEDs), seem to be most clearly linked to an altered metabolism of sex steroid hormones. Among NEIAEDs, the effect of valproate can be seen directly in the ovarian androgen product or an inhibition of sex hormone metabolism. Newer antiepileptic drugs, such as oxcarbazepine, lamotrigine, and levetiracetam, do not have prominent side effects on the reproductive system.

Keywords: Epilepsy, polycystic ovary syndrome; reproductive endocrine disorder.


Arzu Koç Bebek. Menstrual Cycle Disorders and Polycystic Ovary Syndrome in Patients With Epilepsy. Epilepsi. 2018; 24(1): 13-22

Sorumlu Yazar: Arzu Koç Bebek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale