ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epileptik Nöbet Ayırıcı Tanısında Organofosfat İntoksikasyonu ve Nöroradyolojik Özellikleri [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-92668 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.92668  

Epileptik Nöbet Ayırıcı Tanısında Organofosfat İntoksikasyonu ve Nöroradyolojik Özellikleri

Aydın Talip Yıldoğan1, Fettah Eren2, AZER MAMMADLI3
1Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Gaziantep
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya

Epileptik Nöbet Ayırıcı Tanısında Organofosfat İntoksikasyonu ve Nöroradyolojik Özellikleri

Organofosfat zehirlenmesi, pestisitlerin yaygın kullanımı nedeniyle sık başvurulan bir suisit şeklidir. Yirmi yedi yaşında erkek hasta bilinç bozukluğu, tekrarlayan kasılmalar ve ağızda yoğun sekresyon sekresyonları nedeniyle başvurdu. Sık nöbetleri ve kolinerjik bulguları olan hasta organofosfat intoksikasyonu ile uyumlu olarak değerlendirildi. Beyin manyetik rezonans görüntülemede (MRG) globus pallidusta simetrik ve bilateral lezyonlar saptandı. Epileptik nöbetleri devam eden hastanın tedavisi yeniden düzenlendi.. Yeni başlangıçlı akut nöbetlerin ve bilinç bozukluklarının ayırıcı tanısında intoksikasyon ihtimali her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. İntoksikasyonun erken tanınması, uygun tedavi ve nöbet kontrolü sağlanması önemlidir. Orgonafosfat intoksikasyonu sonrası epileptik nöbet açısından da dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: organofosfat, epileptik nöbet, intoksikasyon


Organophosphate Intoxication and Neuroradiological Features in the Differential Diagnosis of Epileptic Seizures

Aydın Talip Yıldoğan1, Fettah Eren2, AZER MAMMADLI3
1Ersin Arslan Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Gaziantep, Turkey
2University Of Health Sciences, Konya City Hospital, Neurology Clinic, Konya, Turkey
3Selcuk University Faculty Of Medicine Hospital, Neurology Clinic, Konya, Turkey

Organophosphate Intoxication and Neuroradiological Features in the Differential Diagnosis of Epileptic Seizures

Organophosphate poisoning is a very common form of suicide due to the widespread use of pesticides. A 27-year-old male patient presented with complaints of impaired consciousness, recurrent convulsions and excessive secretion in the mouth. The patient with frequent seizures and cholinergic findings was evaluated as compatible with organophosphate intoxication. Symmetrical and bilateral lesions in the globus pallidus were detected on brain magnetic resonance imaging (MRI). The treatment of the patient whose epileptic seizures continued was revised. In the differential diagnosis of new onset acute seizures and consciousness disorders, the possibility of intoxication should always be considered. Early recognition of intoxication, appropriate treatment and seizure control are important. Attention should be provided in terms of epileptic seizures after orgonaphosphate intoxication.

Keywords: organophosphate, epileptic seizure, intoxication
Sorumlu Yazar: Aydın Talip Yıldoğan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale