ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epileptik Nöbet Ayırıcı Tanısında Organofosfat İntoksikasyonu ve Nöroradyolojik Özellikleri [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(4): 245-248 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.92668  

Epileptik Nöbet Ayırıcı Tanısında Organofosfat İntoksikasyonu ve Nöroradyolojik Özellikleri

Aydın Talip Yıldoğan1, Fettah Eren2, Azer Mammadlı3
1Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Gaziantep
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya

Organofosfat zehirlenmesi, pestisitlerin yaygın kullanımı nedeniyle sık başvurulan bir suisit şeklidir. Yirmi yedi yaşında erkek hasta bilinç bozukluğu, tekrarlayan kasılmalar ve ağızda yoğun sekresyon nedeniyle başvurdu. Sık nöbetleri ve kolinerjik bulguları olan hasta organofosfat intoksikasyonu ile uyumlu olarak değerlendirildi. Beyin manyetik rezonans görüntülemede globus pallidusta simetrik ve bilateral lezyonlar saptandı. Epileptik nöbetleri devam eden hastanın tedavisi yeniden düzenlendi.. Yeni başlangıçlı akut nöbetlerin ve bilinç bozukluklarının ayırıcı tanısında intoksikasyon ihtimali her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. İntoksikasyonun erken tanınması, uygun tedavi ve nöbet kontrolü sağlanması önemlidir. Orgonafosfat intoksikasyonu sonrası epileptik nöbet açısından da dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Epileptik nöbet, intoksikasyon; organofosfat.


Organophosphate Poisoning in the Differential Diagnosis of Epileptic Seizures and Its Neuroradiological Features

Aydın Talip Yıldoğan1, Fettah Eren2, Azer Mammadlı3
1Department of Neurology, Ersin Arslan Training and Research Hospital, Gaziantep, Turkey
2Department of Neurology, University of Health Sciences, Konya City Hospital, Konya, Turkey
3Department of Neurology, Selcuk University Faculty of Medicine Hospital, Konya, Turkey

Organophosphate poisoning is a common form of suicide due to the widespread use of pesticides. A twenty-seven-year-old male patient presented with impaired consciousness, recurrent seizures and thick secretions in the mouth. The patient with frequent seizures and cholinergic findings was evaluated as compatible with organophosphate poisoning. Brain magnetic resonance imaging revealed symmetrical and bilateral lesions in the globus pallidus. The treatment of the patient whose epileptic seizures continued was rearranged. The possibility of poisoning should always be considered in the differential diagnosis of new-onset acute seizures and disorders of consciousness. Early recognition of poisoning, appropriate treatment and seizure control are important. Attention should also be paid to epileptic seizures after orgonaphosphate poisoning.

Keywords: Epileptic seizure, organophosphate; poisoning.


Aydın Talip Yıldoğan, Fettah Eren, Azer Mammadlı. Organophosphate Poisoning in the Differential Diagnosis of Epileptic Seizures and Its Neuroradiological Features. Epilepsi. 2021; 27(4): 245-248

Sorumlu Yazar: Aydın Talip Yıldoğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale