ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

EPİLEPSİLİ HASTALARIN PSİKOSOSYAL AÇIDAN WPSI (WASHİNGTON-PSYCHOSOCİAL SEİZURE INVENTORY) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1999; 5(3): 124-130

EPİLEPSİLİ HASTALARIN PSİKOSOSYAL AÇIDAN WPSI (WASHİNGTON-PSYCHOSOCİAL SEİZURE INVENTORY) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Baki ARPACI1, Çiğdem ÖZKARA1, Dilek ATAKLI1, Işıl UĞURAD1, Murat ERKIRAN1, Peykan G GÖKALP1, Sevim BAYBAŞ1
University of Istanbul, Institute of Neurological Sciences

Amaç: Gelişmekte olan ülkelerde hastalıklara eşlik eden psikososyal sorunlara ne yazık ki gereği kadar ilgi gösterilmemektedir. Bu çalışmada epilepsili hastaların psikososyal açıdan ele alınması ve bu konuya dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntemler: Poliklinikte izlenen 51 erişkin epilepsili hastaya (28 erkek, 23 kadın, yaş ort. 29.3±8.1) Washington Psychosocial Seizure Inventory (WPSI) uygulandı. Hastaların nöbetleri ILAE önerilerine göre sınıflandırıldı; psikososyal işlevler açısından değişik alanlardaki bozukluklar değerlendirildi ve sonuçlar diğer ülkelerle karşılaştırıldı. Bulgular: Ciddi psikososyal sorunların göstergesi olarak yorumlanan yüksek puanlar, genel psikososyal işlevlerden, emosyonel ve kişiler arası uyum ile ilgili bölümlerden elde edildi. Diğer ülkeler içinde, sadece Şili'nin daha yüksek puanlar ile aynı alanlarda yüksek çıkışlar yaptığı; gelişmiş ülkelerde ise daha düşük sapmalar gösteren bir profil olduğu gözlendi. Sonuç: Hastaların tedaviye uyumunu ve psikososyal uyumlarını artırmak için WPSI gibi yöntemlerin rehberliğinde rehabilitasyon çalışmalarının yapılması yaşam kalitesinin artması açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: ADAPTASYON, PSİKOLOJİK; GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER; EPİLEPSİ/PSİKOLOJİ/REHABİLİTASYON; KİŞİLİK ENVANTERİ; PSİKOMETRİ; PSİKOLOJİK TESTLER; YAŞAM KALİTESİ; TÜRKİYE.


PSYCHOSOCIAL EVALUATION OF EPILEPTIC PATIENTS WITH WASHINGTON PSYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY

Baki ARPACI1, Çiğdem ÖZKARA1, Dilek ATAKLI1, Işıl UĞURAD1, Murat ERKIRAN1, Peykan G GÖKALP1, Sevim BAYBAŞ1
University of Istanbul, Institute of Neurological Sciences

Purpose: Psychosocial problems associated with an illness do not receive adequate interest in developing countries. This study was designed to provide data on, and to draw attention to, psychosocial aspects of epilepsy in Turkey. Patients and Methods: The Washington Psychosocial Seizure Inventory (WPSI) was administered to 51 adult epileptic outpatients (28 males, 23 females; mean age 29.318.1 years). Seizures were classified according to the proposal of ILAE. Disturbances in several areas of psychosocial functioning were evaluated and results were compared with those of other countries. Results: The highest scores indicating definite psychosocial problems were obtained from overall psychosocial functioning, emotional adjustment, and interpersonal adjustment scales. Comparison with other countries showed a similar profile with higher peaks in Chile and lower peaks in developed countries. Conclusions: In order to enhance patients' compliance to treatment and improve their psychosocial adjustment, rehabilitation efforts designed for Turkish epileptic patients should consider the results obtained from WPSI.

Keywords: ADAPTATION, PSYCHOLOGICAL; DEVELOPING COUNTRIES; EPILEPSY/PSYCHOLOGY REHABILITATION; PERSONALITY INVENTORY; PSYCHOMETRICS; PSYCHOLOGICAL TESTS; QUALITY OF LIFE; TURKEY.


Baki ARPACI, Çiğdem ÖZKARA, Dilek ATAKLI, Işıl UĞURAD, Murat ERKIRAN, Peykan G GÖKALP, Sevim BAYBAŞ. PSYCHOSOCIAL EVALUATION OF EPILEPTIC PATIENTS WITH WASHINGTON PSYCHOSOCIAL SEIZURE INVENTORY. Epilepsi. 1999; 5(3): 124-130


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale