ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Dirençli Status Epileptikus İle Seyreden Otoimmün Ensefalit Olgusu [Epilepsi]
Epilepsi. 2019; 25(3): 165-168 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.91259  

Dirençli Status Epileptikus İle Seyreden Otoimmün Ensefalit Olgusu

Merve Melodi Çakar1, Aslıhan Akşar1, Meliha Akpınar1, Elif Mercan2, Sezgin Kehaya1, Babürhan Güldiken1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Dirençli status epileptikus genellikle ciddi beyin hasarı sonucu oluşan, antiepileptik ilaç ve anestezik madde infüzyonuna rağmen devam eden, mortalitesi ve morbiditesi yüksek klinik bir tablodur. Otoimmün ensefalitler dirençli status epileptikusun nedenlerinden biridir ve bazen ilk belirti olarak status epileptikus ile ortaya çıkabilir. Genelikle nöbetler klasik status epileptikus tedavisine dirençlidir, ek olarak immün düzenleyiciler ile tedaviye gereksinim duyulur. Biz bu çalışmamızda uygun dozda antiepileptik ve genel anestezik ilaç infüzyonuna rağmen nöbetleri durdurulamayan, etiyolojiye yönelik araştırmalarda over teratomu saptanan, ancak serum NMDA reseptör antikoru negatif olan ve status epileptikusu intravenöz immünoglobulin ile düzelebilen bir olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: İmmünoterapi, intravenöz immünglobulin; paraneoplastik limbik ensefalit; status epileptikus


A Case of Autoimmune Encephalitis with Refractory Status Epilepticus

Merve Melodi Çakar1, Aslıhan Akşar1, Meliha Akpınar1, Elif Mercan2, Sezgin Kehaya1, Babürhan Güldiken1
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Edirne, Turkey
2Trakya University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Edirne, Turkey

Refractory status epilepticus is usually caused by a severe brain injury and has a high rate of mortality and morbidity despite the infusion of antiepileptic drugs and anesthetic agents. Autoimmune encephalitis is one cause of refractory status epilepticus and status epilepticus may be the initial symptom. The seizures are generally resistant to standard treatment and may require immunotherapeutics. This is a description of a patient who had refractory status epilepticus despite appropriate doses of antiepileptic and general anesthetic drugs, but responded to intravenous immunoglobulin therapy. Examinations revealed an ovarian teratoma with a negative serum N-methyl-D-aspartate receptor antibody.

Keywords: Immunotherapy, intravenous immunoglobulin; pareneoplastic limbic encephalitis; status epilepticus


Merve Melodi Çakar, Aslıhan Akşar, Meliha Akpınar, Elif Mercan, Sezgin Kehaya, Babürhan Güldiken. A Case of Autoimmune Encephalitis with Refractory Status Epilepticus. Epilepsi. 2019; 25(3): 165-168

Sorumlu Yazar: Merve Melodi Çakar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale