ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

ALKOL BAĞIMLILARINDA EPİLEPSİ NÖBETLERİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(3): 123-126

ALKOL BAĞIMLILARINDA EPİLEPSİ NÖBETLERİ

Çiğdem ÖZKARA1, Lütfü HANOĞLU1, Mansur BEYAZYÜREK1, Oğuz KARAMUSTAFAOĞULLARI1, Sevim BAYBAŞ1, Vedat SÖZMEN1
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
3Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
4Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
5Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
6Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Epilepsi, nöbet ve alkol kullanımı arasında oldukça karmaşık ilişki vardır. Alkoliklerde ortaya çıkan nöbetlerin patofizyolojisi hala araştırılmaktadır. Nöbetler spontan oluşabildiği gibi alkol kesilmesi sırasında da görülebilmektedir. Biz bu çalışmamızda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Alkol ve Madde Tedavi Merkezi'ne (AMATEM) alkol bağımlılığı tedavisi için yatırılan hastalardan epilepsi nöbetleri olan 52 hastayı inceledik. Hastaların tümü erkek olup yaş ortalamaları 38.6 yıl idi. 5 hasta alkole başlamadan önce nöbet geçirmekteydi, diğerlerinde nöbetler alkol kullanımına başlandıktan ortalama 14.8 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Onbeş hasta spontan, 17 hasta sadece kesilme sırasında, 20 hasta ise hem kesilme sırasında hem de spontan nöbetler geçirdiler. Çeşitli serolojik testler, idrar ve hemogram tetkiki tüm hastalara yapılırken, 40 hastaya EEG, 21 hastaya BBT incelemesi uygulandı. Hastaların tıbbi geçmişleri, alkol kullanımı, nöbet öyküleri ve sosyoekonomik durumları sorgulandı. Risk faktörleriyle nöbetler arasındaki ilişki anamnez ve laboratuvar verileri, kullanılarak ve literatür ile karşılaştırılarak tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: ALKOL, EPİLEPSİ, NÖBET


EPILEPTIC SEIZURES IN ALCOHOL ABUSERS

Çiğdem ÖZKARA1, Lütfü HANOĞLU1, Mansur BEYAZYÜREK1, Oğuz KARAMUSTAFAOĞULLARI1, Sevim BAYBAŞ1, Vedat SÖZMEN1
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
3Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
4Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
5Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
6Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Epilepsy, seizures, and alcohol are complexly interrelated. The pathophysiology of seizures in alcohol abusers is still under investigation. The seizures can occur spontaneously, as well as during alcohol withdrawal. In this study, we evaluated 52 patients with epileptic seizures who were admitted to Alcohol and Drug Addiction Therapy Center (AMATEM) for chronic alcoholism therapy. All of the patients were men and the mean age was 38.6. Five patients had seizures before developing alcoholism and the other patients had seizures medium of 14.8 years after starting alcohol intake. Twelve patients had spontaneous, 16 patients had withdrawal and 23 patients had both ı spontaneous and withdrawal seizures. Routine urinary and hematological tests were obtained. Fourty patients had EEG and 21 patients had CT performed. Neurological and medical history, alcohol abuse and seizure history and socioeconomical data were noted. The relationship between risk factors and seizures were discussed using historical and laboratory data and reviewing literature.

Keywords: ALCOHOL, EPILEPSY, SEIZURE


Çiğdem ÖZKARA, Lütfü HANOĞLU, Mansur BEYAZYÜREK, Oğuz KARAMUSTAFAOĞULLARI, Sevim BAYBAŞ, Vedat SÖZMEN. EPILEPTIC SEIZURES IN ALCOHOL ABUSERS. Epilepsi. 1995; 1(3): 123-126


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale