ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

EPİLEPSİDE POLİTERAPİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(3): 127-132

EPİLEPSİDE POLİTERAPİ

Baki ARPACI1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1 Nöroloji Kliniği

Epilepsili hastaların % 70-80'i monoterapiye cevap verirken, yaklaşık % 30 hastada politerapiye başvurmak gerekmektedir. Ancak politerapi uygulanırken hekimlerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Bu yazıda antiepileptik ilaçların (AEI) politerapi sırasında ortaya çıkabilecek farmakodinamik ve farmakokinetik etkileşimleri, tedaviyi sürdürme ve monitörizasyon ilkeleri, ilaç kombinasyonlarının mantığı gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: EPİLEPSİ, POLİTERAPİ, ANTİEPİLEPTİK İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ


POLYTHERAPY IN EPILEPSY

Baki ARPACI1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1 Nöroloji Kliniği

While 70-80 % of patients with epilepsy respond to optimal monotherapy, almost 30 % of them need poly-theraphy. Physicians must consider some important points while applying more than one antiepileptic drug to an epileptic patient. In this article the principles for continuation and monitarization of the polytheraphy and rational drug combinations are reviewed.

Keywords: EPILEPSY, POLYTHERAPHY, ANTIEPILEPTIC DRUGS, DRUG INTERACTIONS


Baki ARPACI. POLYTHERAPY IN EPILEPSY. Epilepsi. 1995; 1(3): 127-132


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale