ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Hipokampal Skleroz ile İlişkili Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Koku Duyusunun Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(1): 25-29 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.86648  

Hipokampal Skleroz ile İlişkili Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Koku Duyusunun Değerlendirilmesi

Mine Sezgin1, Bedia Samancı1, Cömert Şen2, Yavuz Samancı3, Nerses Bebek1, Kadir Serkan Orhan2, Betül Baykan1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Başkent Üniversitesi, İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi, Beyin ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Hiposmi, parosmi gibi koku duyusundaki çeşitli bozuklukların hipokampal skleroza bağlı mezial temporal lob epilepsisi (HS-MTS) ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, HS-MTS tanısı ile takip edilen hastaların koku fonksiyonlarının sağlıklı bireylerle karşılaştırılması ve koku duyusundaki değişimlerin ayrıntılı olarak tanımlanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya HS-MTS tanılı, epilepsi cerrahisi öykü olmayan 22 hasta ile yaş ve cinsiyet eşlenmiş 22 sağlıklı birey kontrol grubu olarak dahil edilmiştir. Ayrıntılı klinik değerlendirme sonrasında, her iki grupta koku duyusunu değerlendirmek ve karşılaştırmak için Sniffin’ Sticks koku testi kullanılmıştır.
BULGULAR: HS-MTS grubunu yaş ortalaması 37.5 (±12.7); kontrol grubunun yaş ortalaması 36.9 (±10.3) idi. Her iki grupta 14 kadın ve sekiz erkek birey vardı. Koku duyusu değerlendirilmesi kapsamında koku eşik, koku ayrım ve koku saptama alt grupları hesaplanarak karşılaştırıldı. Eşik değer ve ayrım skorları her iki grupta benzer iken (p=0.063), EAS (eşik-ayrım -saptama) toplam skoru ve koku saptama skorları HS-MTS grubunda anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0.01 ve p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: HS-MTS’li bireylerde koku duyusu belirgin şekilde etkilenmiştir. Katılımcı sayısı sınırlı olmakla beraber HS lateralizasyonu koku duyusundaki bozulma ile ilişkili olabilir. Koku duyusundaki mevcut etkilenim mezial ve temporal loblardaki yapısal ve/veya fonksiyonel değişimlere ikincil olabilir.

Anahtar Kelimeler: Mezial temporal lob epilepsisi, koku; Sniffin’ Sticks testi.


Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis

Mine Sezgin1, Bedia Samancı1, Cömert Şen2, Yavuz Samancı3, Nerses Bebek1, Kadir Serkan Orhan2, Betül Baykan1
1Department of Neurology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Neurosurgery, Başkent University İstanbul Health Research and Application Center, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: It has been proposed that olfactory function disorders, such as parosmia or hyposmia, were associated with mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis (MTLE-HS). In this study, we aimed to compare the olfactory function and its subtypes between MTLE-HS and healthy controls.
METHODS: We recruited 22 non-operated consecutive patients diagnosed with MTLE-HS and 22 aged and gender-matched healthy controls (HC). After a detailed clinical evaluation, we used a standardized tool, Sniffin’ Sticks test, to evaluate the olfactory function.
RESULTS: The mean age was 37.5 (±12.7) years in the MTLE-HS group and 36.9 (±10.3) years in the HC group. There were 14 females and eight males in both groups. Threshold, discrimination, identification and TDI scores were analyzed separately for each group. The threshold and discrimination values were similar in MTLE-HS and HC groups (p=0.063). Identification and TDI scores were significantly lower in the MTLE-HS group, respectively p<0.01 and p<0.001.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We have demonstrated the impaired olfactory function in MTLE-HS patients in the Turkish population. For the MTLE-HS patients, both peripheral changes, as well as structural or functional alterations in mesial temporal lobes and prefrontal lobes, have been proposed, and our results are in favor of central involvement.

Keywords: Mesial temporal lobe epilepsy, olfaction; Sniffin’ Sticks test.


Mine Sezgin, Bedia Samancı, Cömert Şen, Yavuz Samancı, Nerses Bebek, Kadir Serkan Orhan, Betül Baykan. Impaired Olfactory Function in Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated with Hippocampal Sclerosis. Epilepsi. 2020; 26(1): 25-29

Sorumlu Yazar: Mine Sezgin, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale